Fakta: De 10 indsatsområder på Copenhagen Consensus 2008

Den første Copenhagen Consensus-konference blev afholdt i 2004. Konceptet bag udviklingskonferencen er at bede ledende økonomer prioritere, hvilke humanitære kriser verdens regeringer bør tage sig af. Her følger en kort oversigt over konferencens hovedindsatsområder.

Luftforurening
Forurening fra industri og trafik er årligt skyld i 2,5 mio. dødsfald. Årets Copenhagen Consensus-konference anbefaler som specifik indsats at undgå at udsætte småbørn for indendørs bål til madlavning.

Konflikter
Der er mange væbnede konflikter verden over som let kunne undgås. Det kan betale sig at sætte ind med fredsbevarende styrker siger Copenhagen Consensus, som bl.a. begrunder det med en cost-benefit-analyse af FN’s fredsbevarende indsats.

Sygdomme
Udviklingslandene lider utroligt under en mængde sygdomme som ikke rammer den industrialiserede verden nær så hårdt. Det vil ifølge Copenhagen Consensus være meget effektivt at sætte ind med billige hjælpemidler til at afhjælpe malaria, tuberkulose og AIDS.

Uddannelse
Hvis fattige lande skal have et løft er uddannelse essentielt. En global indsats for at forhindre børn i at droppe ud af skolen før de har fuldendt 5. klassetrin vil ifølge årets konference kun koste 3,6 mia.

Global opvarmning
Den globale opvarmning påvirker vores fødevaresikkerhed. Det er ikke nok at forhøje miljøafgifter på CO2, vi skal også gå aktivt ind i kampen for at finde alternativer og nye teknologier.

Fejlernæring og sult
Fejlernæring er i høj grad med til at fastholde udviklingslande i fattigdom, da det bidrager til forhøjede udgifter til sundhedssystemerne. 146 mio. børn verden over lider af sult ifølge UNICEF.

Adgang til rent vand
Hele 1,1 mia. mennesker verden over mangler pt. rent drikkevand. Under dette indsatsområde hører også dårlig rørlægning, toilet- og badeforhold, som lige under 3 mia. lider under.

Skatter og handelsbarrierer
Realiteter som EU’s handelsafgifter er med til at holde store dele af verden udenfor økonomisk storvækst. Copenhagen Consensus mener at regeringerne burde tilslutte sig World Trade Organisations DOHA-runde. Under dette indsatsområde hører også en opfordring om at åbne op for migrationsveje.

Terrorisme
Når svage internationale parter tyr til civile mål er det fordi det er en omkostningseffektiv taktik, skriver Copenhagen Consensus. En selvmordbomber dræber i gennemsnit 12 personer og bombematerialer kan fås billigt. Konferencen lægger fem forskellige løsningsforslag på bordet for at minimere global terrorisme.

Kvinder og udvikling
Et indsatsområde for årets konference er diskrimineringen af kvinder, som er et omfattende problem for udviklingen globalt. Der ligger et stort potentiale i basal undervisning af kvinder i udviklingslande. Dette anbefales også fordi det vil styrke deres politiske stemme.