Fakta: Almene boliger

En lille million danskere bor i dag til leje i en almen bolig. Boligtypen er typisk karakteriseret ved en forholdsvis lav husleje, kommunal anvisningsret og visse steder ved at have udviklet sig til deciderede ghetto-områder.

Hvad er en almen bolig?

En almen bolig kan både være en almindelig familiebolig, typisk en lejlighed, en ungdomsbolig eller en ældrebolig. Ingen skal som sådan tjene på at eje boligerne, der drives af de enkelte almene boligafdelinger, der igen er samlet i boligselskaber. Huslejen i en almen bolig er bestemt af, hvad det koster den enkelte boligafdeling af drive boligen, herunder afbetaling af gæld, renovering og vedligeholdelse.

Hvem betaler for at bygge almene boliger?

Finansieringen af nye almene boliger sker primært ved, at et boligselskab optager et realkreditlån på p.t. 84 procent af byggeomkostningerne. Lånet vil i dag typisk løbe over 30 år, men der vil ikke være mulighed for at vælge afdragsfrihed eller fleksible renter – til gengæld garanterer staten, at ydelsen ikke overstiger 3,6 procent. To procent af byggeudgifterne betales af beboerne i form af indskud, mens de sidste 14 procent finansieres af kommunen, hvor boligerne skal bygges. De 14 procents bidrag kaldes grundkapital og udbetales i form af et rente- og afdragsfrit lån til boligprojektet.

Hvem bor i de almene boliger?

Der findes ca. 700 almene boligorganisationer, der i alt driver ca. 540.000 boliger. Da kommunerne via grundkapitalen er med til at finansiere byggeriet af almene boliger, kan kommunerne disponere over op til hver fjerde bolig, der kan tilbydes borgere med f.eks. sociale problemer. En del almene boligområder har gennem årene udviklet sig til ghetto-områder med høj koncentration af beboere med anden etnisk baggrund end dansk, mens andre almene boligafdelinger har en meget lav koncentration af udlændinge.

Hvad er Landsbyggefonden?

Når en boligafdeling har afdraget sine realkreditlån, kanaliseres huslejeindtægterne videre til hhv. Landsbyggefonden og en række såkaldte dispositionsfonde, der er forankret lokalt. Fondenes indtægter går bl.a. til renovering, opretning og aktiviteter i de almene boligområder. Et flertal på Christiansborg har dog besluttet, at dele af Landsbyggefondens midler skal indgå som en integreret del af statens budget.