Fagre nye atomkraftværker

Den finske ø Olkiluoto bliver i 2011 hjemsted for et af verdens største atomkraftværker.

Værket bliver et såkaldt generation tre plus, der er bedre i stand til at udnytte uranbrændslet end de tidligere generationer. Samtidig skulle det efter planen være noget sikrere end tidligere, men træerne vokser trods alt ikke ind i himlen.

For nye generationer er undervejs. Generation fire findes kun i små forsøgsværker i lande som Frankrig og Japan, men der arbejdes på at gøre dem mulige i stor målestok.

Værkerne i fjerde generation har den store fordel frem for de gamle værker, at de er såkaldt hurtigreaktor-værker, der kan udnytte uran meget bedre. I stedet for kun at bruge et par procent, så kan de udnytte op mod 90 procent til energi.

Det betyder, at affaldsproblemet bliver tilsvarende mindre. Det er til gengæld også nødvendigt, for uran er en begrænset ressource. Hvis man fortsatte med de nuværende 440 a-kraftværker, ville der måske række til et forbrug på mellem 50 og 100 år, men med den nye teknologi bliver det til mellem 500 og 1.000 år.

Ligesom med oliereserver findes der jævnligt nye uranminer. -gen