Faglærere er ingen garanti for et 12-tal

Kommuner er i fuld gang med at efteruddanne skolelærere. Men det har begrænset betydning for elevernes resultater, om læreren er faguddannet.

Lærere skal have linjefag i de fag, de underviser i. Dansklærere skal undervise i læsning og skrivning, og matematiklærere skal holde sig til tal og formler.

Siden den nye folkeskolereform trådte i kraft i 2014, har kommunerne haft travlt med at sende folkeskolelærere uden de rette linjefag på kursus.

Men nu viser en rapport fra Kora, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, at lærernes linjefag stort set ingen betydning har for de resultater, som eleverne i 6. og 9. klasse opnår i dansk og matematik.

- Det overrasker os faktisk ikke, at vi finder, at lærere med undervisningsfagskompetence har så begrænset effekt på elevernes læring og faglige engagement, siger seniorforsker Bente Bjørnholt i en pressemeddelelse.

- Man har set lignende resultater i andre undersøgelser.

Mere præcist viser rapporten, der bygger på nationale test og 9.-klasses afgangsprøver, at det for elevernes faglige niveau i 9. klasse slet ingen betydning har, om læreren har det rette linjefag. For eleverne i 6. klasse har det en lille positiv effekt.

Heller ikke i Skolelederforeningen overrasker resultatet. Næstformand Dorte Andreas peger på, at der ikke altid er en kobling mellem at være linjefagsuddannet og yde en god undervisning.

- Der er så mange andre faktorer, der afgør, om en lærer lykkes med at få eleverne til at opnå gode resultater, siger hun og peger eksempelvis på evnen til at skabe struktur og ro i undervisningen.

- Og så ved vi, at når man har undervist i et fag i tre-fem år, så har man opnået en erfaring, der svarer til den kompetence, som et linjefag giver, siger Dorte Andreas.

Undervisningsministeriet har sat som mål, at der i 2020 skal stå en linjefagslærer bag katederet i 95 procent af alle timer.

Ifølge Kora vil det koste op til 471 millioner kroner at nå målet. Trods rapportens resultater, så er pengene givet godt ud, vurderer Skolelederforeningen.

De kommer blandt andre nyuddannede lærere og lærere, der står over for at undervise i et nyt fag, til gavn.

/ritzau/