Fagforening: Relevant diskussion med måling af medarbejdere

Diskussionen om at statens ansatte nu skal måles og vejes ved hjælp af en McKinsey-model er yderst relevant, for hvis det gøres korrekt, kan kvaliteten hæves, mener Djøf.

Debatten om resultatmålinger og resultatløn i den offentlige sektor er yderst relevant, fordi man i det offentlige altid er interesseret i at skabe de bedst mulige resultater for borgerne.

Sådan siger Lars Qvistgaard, der er formand for den faglige organisation Djøfs overenskomstforening for offentligt ansatte.

Han mener, at øget fokus på resultatmålinger vil stille store krav til de enkelte chefer.

»Det vil give en helt nødvendig debat på de enkelte arbejdspladser om, hvilke mål man arbejder efter og kræve meget klare udmeldinger fra ledelsen. Man skal dog huske, at ikke alle forhold er noget, man kan måle og veje og notere i et regneark. Hvis man vil erstatte tillid og samarbejde med kontrol og målinger, skaber modellen flere problemer end den løser,« siger Lars Qvistgaard i en pressemeddelelse.

Det er Moderniseringsstyrelsen med hjælp fra konsulentvirksomheden McKinsey, der skal indføre den nye model for god arbejdsgiveradfærd.

Men den nye ledelsesstil har fået alarmklokkerne til at ringe hos Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, der mandag over for Berlingske Nyhedsbureau har udtrykt bekymring over, at modellen indfører kontrol over tillid, og at det er umuligt at sammenligne fagene med hinanden.

Politiforbundets bekymring er helt reel ifølge Lars Qvistgaard, der undrer sig over, at lønmodtagerorganisationerne ikke har været inviteret med til drøftelser om, hvordan man kan bruge resultatmålinger. For det er essentielt, at målingerne udformes på en måde, så de giver mening for den enkelte leder, medarbejder og arbejdsplads.

»Målene skal selvfølgelig afspejle de opgaver, de enkelte dele af den offentlige sektor arbejder med. Der er forskel på at arbejde i politiet, en ankestyrelse eller et departement i et ministerium. Derfor må vi ikke ende i en situation, hvor alle bliver målt på de samme parametre, der kun giver mening i det konsulentfirma, der har udviklet dem,« siger Lars Qvistgaard.