Færre unge er begyndt på erhvervsuddannelse

Antallet af unge, der optages på erhvervsuddannelserne, falder. Tilbagegangen var forventet grundet nye optagelseskrav, lyder det fra undervisningsministeren.

11 procent færre er begyndte på en erhvervsuddannelse i forhold til sidste år, viser nye tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Tallene skal ses som en direkte konsekvens af, at det er blevet sværere at blive optaget på en erhvervsuddannelse, mener undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V).

»Der er færre elever, som er startet på de nye grundforløb. Til gengæld håber jeg, at de elever, der er begyndt, er mere afklarede og motiverede for uddannelsen, så færre falder fra og oplever et nederlag. I løbet af de næste år skal vi opleve en stigning i takt med, at flere bliver opmærksom på de mange fordele ved at tage en erhvervsuddannelse,« siger hun i en pressemeddelelse.

For at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive og sikre flere motiverede elever indførte regeringen i august nye optagelseskrav til erhvervsuddannelserne. De nye krav betyder, at man nu skal have mindst 2,0 i både dansk og matematik i gennemsnit til afgangsprøven i niende eller tiende klasse.

Samtidig er der blevet indført optagelsessamtaler, som bedre skal afklare den enkelte elevs motivation for at søge ind på uddannelsen.

Og selv om det er blevet sværere at komme ind på en erhvervsuddannelse, så er de nye krav med til at sikre, at der kommer flere motiverede elever ind på uddannelserne, mener Ellen Trane Nørby.

»Det er positivt, at der er en række unge, der er begyndt på en erhvervsuddannelse selvom de i første omgang ikke kunne klare adgangskravet. De er kommet igennem optagelsesprøven eller er af skolen vurderet klar til at begynde på en uddannelse, simpelthen fordi de er motiverede og uddannelsesparate,« siger ministeren.

28.400 elever er begyndt på en erhvervsuddannelse efter sommerferien. Det er 3.600 elever færre end sidste år.