Færre unge bliver hårdkogte kriminelle

Pladser på sikrede institutioner står tomme på grund af fald i ungdomskriminaliteten.

Foto: Jeppe Bøje Nielsen

Trods krise og stigende arbejdsløshed fremstår danske unge i stigende omfang som rene dydsmønstre, der bliver mere og mere lovlydige og begår mindre og mindre kriminalitet. Ungdomskriminaliteten er faldet så markant, at et stort antal nyligt etablerede pladser på lukkede, sikrede institutioner, som var tiltænkt unge, hårdkogte kriminelle, i vid udstrækning står tomme.

Det fremgår af en ny rapport fra Danske Regioner, der nu vil lukke en del af de ekstra pladser på de sikrede institutioner for unge varetægtsfængslede.

»Der sker et konstant fald i kriminaliteten blandt børn og unge under 18 år. De unge er mere kontrollerede og disciplinerede. De har forstået, at det betyder noget for deres fremtid, hvordan de gebærder sig, og hvordan de klarer sig i skolen,« siger leder af justitsministeriets forskningskontor, Britta Kyvsgaard.

Efter årtiers overbelægning på de sikrede institutioner blev antallet af pladser udvidet kraftigt fra ca. 90 i midten af 00erne til 155 i starten af 2012 for at undgå at spærre 15-17 årige inde sammen med voksne kriminelle i fængsler og arresthuse. Men fra 2010 faldt belægningsprocenten kraftigt og nåede på et tidspunkt sidste år helt ned under 60 pct.

Ifølge rapporten er hovedforklaringen et markant fald i den personfarlige kriminalitet som bl.a. vold, røveri og sædelighedsforbrydelser, der typisk udløser en varetægtsfængsling og et ophold på en sikret institution. Udviklingen bekræftes af tal fra Justitsministeriet, som viser, at antallet af sigtelser mod unge under 18 år faldt med knap 40 pct. fra 2006 til 2011.

Kriminologer kæder udviklingen sammen med, at der i de senere år er registreret et fald i unges såkaldte risikobetonede adfærd, som kan føre til kriminalitet. De unge drikker mindre, og forbruget af hash, amfetamin og andre illegale stoffer er også på retur. Desuden tilbringer de unge mindre tid på gaden i f.eks. butikscentre og ved den lokale grillbar.

Socialminister Karen Hækkerup (S) kalder det »meget positivt«, at omfanget af ungdomskriminaliteten er blevet mindre. »Det ser jeg som et tegn på, at kommunerne er blevet bedre til at forebygge, at unge ryger ud i kriminalitet,« siger hun.