Færre dør af kræft - bare ikke i Danmark

Kræftdødeligheden fortsætter med at falde i Europa som helhed, viser nye tal. Blot ikke i Danmark, og det skyldes slap rygepolitik og mangel på landsdækkende mammografiscreening.

Stadig færre europæere dør af kræft. Men lige nøjagtig i Danmark er udviklingen ikke så positiv. Her er kun tale om en stagnation i kræftdødeligheden, og årsagen er efter alt at dømme, at vores rygepolitik er for slap, og at vi er for langsomme til at indføre brystkræftscreening.

Det vurderer forebyggelseschef Hans H. Storm, Kræftens Bekæmpelse, på baggrund af nye tal for udviklingen i kræftdødeligheden i Europa.

I perioden fra 1988 til 1997 faldt kræftdødeligheden i Europa med ni pct. for både kvinder og mænd, og nu viser den seneste opgørelse, som dækker perioden fra 1997 til 2002, at kræftdødeligheden er faldet yderligere med mere end fem pct. for begge køn.Den nye opgørelse er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Annals of Oncology.

Årsagen til den positive udviklling menes at være, at især de europæiske mænd er blevet bedre til at droppe cigaretterne gennem de seneste årtier. Det har betydet, at færre mænd får lungekræft og andre kræftformer, som kan tilskrives rygning.

Kræftens Bekæmpelse foreslog i søndags i Berlingske Tidende at fordoble skatten på cigaretter, så prisen kommer op på 60 kr. Det skulle ske for at reducere rygningen, men det blev umiddelbart afvist af politikerne.

Mens de europæiske mænd ryger mindre, har kvindernes rygevaner udviklet sig mindre positivt. Her skyldes fremgangen derfor sandsynligvis, at man er blevet bedre til diagnosticere og behandle brystkræft - den mest udbredte kræftform blandt europæiske kvinder - på et tidligt stadium, hvilket øger chancerne for at kurere sygdommen.

Hans H. Storm fremhæver således, at man oplever et fald i dødeligheden i de lande - England, Sverige, Holland og Finland - som har indført landsdækkende mammografiscreening.

Landsdækkende mammografiscreening er imidlertid endnu ikke en realitet i Danmark. Som omtalt i Berlingske Tidende i sidste uge, har flere regioner store problemer med at skaffe den fornødne kapacitet til at udføre de flere hundrede tusinde undersøgelser. Derfor når man efter alt at dømme alligevel ikke at indføre landsdækkende mammografi- screening herhjemme i år.

»Vi er meget langsomme med at få sat screeningerne i gang, og det betaler vi så prisen for i dag,« konstaterer Hans H. Storm til Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.