Færøernes fugle i fare for at uddø

Færøernes fugle mangler føde, og græsset er for lavt til, at ungerne kan gemme sig for rovfuglene. Desuden bliver fårenes uld en dødsfælde for mange fugle.

Fuglebestandene i Færøernes fjelde er i så stor tilbagegang, at flere af arterne, der hidtil har været en karakteristisk del af den storslåede færøske natur, er i fare for at dø ud.

Ornitologen Jens-Kjeld Jensen, der igennem 37 år har fulgt det færøske fugleliv, slår alarm og pointerer, at hvis fuglearterne ikke skal ende med at uddø, må der fra politisk side etableres reservater i udmarken, fredes områder og indføres en organiseret pleje af naturen.

Det indebærer også, at antallet af de mange får, som går rundt i Færøernes fjelde og har en del af skylden for fuglenes død, må reduceres.

- Det er særlig fuglearter som den lille regnspurv, engpiber, stenpikker og skærer, jeg ser færre og færre af hvert år. De yngler på Færøerne om sommeren, men da der bl.a. ikke længere er nok føde til dem i udmarken, forsvinder arterne efterhånden, siger Jens-Kjeld Jensen til Ritzau.