Fængslet mor bringer sag for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

En kvinde blev i maj fængslet for at skjule sit barn. Højesteret har nu blåstemplet fængslingen, men hverken moderen eller advokaten er enig i afgørelsen. De vil nu bringe sagen videre.

Kan man fængsle en mor, der forsøger at beskytte sit barn? Sådan spørger advokat Vivian Jørgensen.

Tilbage i begyndelsen af maj blev den 26-årige Sascha sat bag tremmer, da hun ikke ville oplyse, hvor hendes fireårige datter befandt sig.

Hun frygtede, at datterens far ville bortføre pigen, hvis hun tillod samvær mellem dem. Derfor blev moderen sat i forvaring for at nægte at udtale sig om datterens opholdssted.

Højesteret har nu blåstemplet fængslingen, som de vurderer, var lovlig. En kendelse, der ikke vækker jubel hos hverken moren eller advokat Vivian Jørgensen.

»De omstændigheder, der ligger til grund for fængslingen af Sascha, burde have medført, at den var ulovlig. Der er en hel række forhold, der er gjort gældende for Højesteret, som jeg ikke synes, at Højesteret har taget stilling til,« siger advokat og mediator Vivian Jørgensen.

Vivian Jørgensen fortæller, at sagen vil blive indbragt for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

»Vi har brug for at få en afklaring omkring de menneskerettigheder, vi har efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Vi har dem på papiret, men jeg svært ved at se, at de bliver brugt i praksis,« siger advokaten.

Hun mener, at der er flere omstændigheder i sagen, der viser, at Sascha ikke fik en retfærdig rettergang.

»Samværssagen, som medførte fængslingen, var ikke godt nok oplyst. Det konstaterede Ankestyrelsen, efter at hun havde siddet tre måneder i fængsel. Det medførte, at Ankestyrelsen ophævede samværet og krævede sagen undersøgt, og derfor blev hun løsladt. Alligevel har Højesteret vurderet, at fængslingen var lovlig. Det virker modstridende,« siger advokaten og peger på, at barnets perspektiv ikke var oplyst.

»Barnet har fortalt børnehaven om særligt en voldsom episode, og Sascha har fortalt, at hun er blevet slået flere gange, mens barnet var til stede. Jeg har svært ved at se, hvordan man skal beskytte sit barn, hvis man ikke får lov til det og bliver sat i fængsel, hvis man forsøger,« fortæller Vivian Jørgensen.

Hun håber, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vil finde frem til et andet resultat end Højesteret.

»Jeg tror, at de vil nå frem til, at man ikke kan fængsle mødre til små børn på den måde, som det er sket her,« siger hun.