Fængsler fyldt med tidligere anbragte børn

Ny undersøgelse dokumenterer, at mange tidligere anbragte børn, bliver kriminelle og havner i fængsel som voksne.

Der er ikke langt fra en hård barndom til et voksenliv i fængsel.

Det dokumenterer et dansk speciale nu for første gang, skriver Kristeligt Dagblad.

I 2003 var hele 34,6 procent af alle, der blev løsladt fra en ubetinget fængselsstraf, mennesker, som havde været anbragt uden for hjemmet i løbet af opvæksten. Et tal, der skal holdes op imod tidligere undersøgelser, som viser, at omkring 5-6 procent af alle danske børn og unge på et tidspunkt oplever at blive anbragt uden for hjemmet.

Det har to studerende ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, Jacob Hviid Hornnes og Hans Monrad Graunbøl, fundet ud af ved at følge samtlige løsladte fra de danske fængsler i en toårig periode og ved at sammenligne tal fra Danmarks Statistik, Kriminalregisteret og Kriminalforsorgens databaser.

- Det kunne tyde på, at der er stor sammenhæng mellem dine opvækstvilkår, og hvad du siden foretager dig, siger Hans Monrad Graunbøl.

Mogens Nygaard Christoffersen, seniorforsker ved Danmarks Socialforskningsinstitut, er enig og giver døgninstitutionerne en del af skylden.

- Det ser ud som om, at anbringelse uden for hjemmet kan give den unge yderligere problemer, siger han og uddyber:

- Man taler om, at fængslet kan virke som en uddannelse til yderligere kriminalitet. Visse døgninstitutioner virker på samme måde.

Foreningen for danske døgninstitutioner for børn og unge afviser kritikken.

/ritzau/