Fængsler er social skraldespand

Landets fængsler fyldes i stigende omfang af psykisk syge, stofmisbrugere og unge, utilpassede indvandrere.

Alle med problemer, som burde være løst andre steder end i fængselsvæsenet, mener en række eksperter og repræsentanter for mennesker i systemet.

Det får nu Kriminalforsorgen til at indlede en undersøgelse af problemets omfang, skriver Information.

Psykisk syge og unge under 18 år, der er havnet på den forkerte side af loven, hører til blandt gruppen, der slet ikke burde komme i berøring med de danske fængsler.

Men som Information har kunnet fortælle om de seneste dage, kan der findes masser af tilfælde, hvor det alligevel sker.I 2006 røg 122 ud af 269 kriminelle unge i varetægt i et arresthus, mens 23 psykisk syge kriminelle i starten af august 2007 ventede på sengeplads hos tre forskellige retspsykiatriske afdelinger.

Med såvel unge kriminelle som psykisk syge indsatte i de danske fængsler tegner der sig et billede af et fængselsvæsen, der er begyndt at fungere som samfundets sociale skraldespand.

»Når det kommer dertil, at man ikke har andre muligheder end at sætte unge kriminelle og psykisk syge i fængsler eller arresthuse, er det jo en falliterklæring for systemet. Der burde være andre muligheder for de her grupper,« siger Annika Snare, strafferetsekspert og kriminolog på Københavns Universitet.

Hun mener, at der er brug for flere ressourcer til distriktspsykiatrien og ungdomsinstitutionerne.Den vurdering deler Amnesty International.

»Det virker som om, at man parkerer problemet med unge kriminelle og psykisk syge hos fængselsvæsenet, selvom det slet ikke er her, at problemet hører til. Det er jo en politisk prioritering. Hvis vi ikke har penge til at skaffe sengepladser nok nu, så ved jeg ikke, hvornår vi skulle få det,« siger juridisk konsulent fra Amnesty International, Claus Juul til Information, mens Landsforeningen for indsatte, KRIM, betegner udviklingen som grotesk.

»Det spiller slet ikke sammen. Unge mennesker skal være ude i det sociale system, hvor der er uddannet personale til at tage sig af dem. Og de psykisk syge skal slet ikke inden for fængselsmurerne. Det er en falliterklæring for hele systemet,« siger sekretariatsleder i KRIM, Hanne Ziebe.

I Kriminalforsorgen understreger kontorchef Ina Eliasen, at problemet bliver taget alvorligt.

»Jeres artikel om unge kriminelle i fængslerne har givet anledning til, at vi har reageret. Vi har ikke været bekendt med problemer i den størrelsesorden, og vi tager det dybt alvorligt,« siger Ina Eliasen, kontorchef i Kriminalforsorgen.

Hvis det står til formanden for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye, skal det overblik skabes hurtigst muligt:

»Vi foreslår derfor, at man undersøger problemets omfang, så vi alle sammen ved, hvad vi taler om. Hvis det her er et så stort problem, som vi har en fornemmelse af, så kræver det en tilbundsgående undersøgelse.«

Og en undersøgelse fra Kriminalforsorgen er rent faktisk på trapperne.

»Vi er i gang med at prøve at få et statistisk overblik over, hvordan det ser ud,« forklarer Ina Eliasen, der dog først regner med at have noget klart omkring årsskiftet.

Kilde: Information