Fængselsbetjente bukker under

De ansatte i landets fængsler er syge langt oftere end andre funktionærer. Det skyldes psykisk nedslidning og personalemangel, siger Dansk Fængselsforbund. Kriminalforsorgen forsøger nu at rekruttere nye medarbejdere.

»Jeg håber, du har en god kiropraktor, for du vil altid komme til at se dig bagud.« Sådan lyder én af de mange trusler, som fængselsbetjenten Poul har måttet lægge ører til i årenes løb – og som har gjort ham irritabel, paranoid og følsom over for støj. »Posttraumatisk stress« kalder Pouls psykiater syndromet. Arbejdstilsynet har godkendt det som psykiske arbejdsskader. »Fuldstændig forfærdeligt,« beskriver Poul det selv. Dødstruslerne har også været rettet mod hans kone og børn.

»Jeg har været i fængselssystemet siden 1983, og er stort set blevet truet hver dag. Det har stille og roligt hobet sig op. I februar blev det for alvor slemt. En indsat truede med at skyde mig eller sørge for, at jeg blev kørt ned. Han truede også med at tage en kollega som gidsel,« fortæller 47-årige Poul, der er ansat i et stort, lukket fængsel i Københavnsområdet.

Han blev straks sygemeldt i en måned, slettet fra personaledatabasen og derefter flyttet til en anden afdeling.

»Bedst som jeg troede, at det var ved at gå i sig selv, kom der en ny, konkret trussel i juli. Så væltede læsset for mig. Jeg har ikke ét minut, hvor jeg ikke tænker på episoderne. Jeg er angst og sørger altid for at placere mig, så jeg kan se indgangsdøren i et lokale. Der er butikker, som jeg ikke har været i siden juleindkøbene af frygt for at møde nogen, der vil mig det ondt.«

Ikke fair sammenligning
30 fængselsfunktionærer har i år forladt tjenesten på grund af dårligt helbred. Fortsætter tendensen resten af året, vil fængselsfunktionærerne i gennemsnit have 22 sygedage i 2007. I 2004 var sygefraværet til sammenligning kun 20,4. Det viser en ny opgørelse, som Dansk Fængselsforbund har lavet.

»Sygefraværet er et stort problem. Statsfængslet i Vridsløselille og Venstre Fængsel i København er helt oppe på 30 sygedage per medarbejder om året. Fængselsfunktionærers sygefravær er tre gange så højt som andre funktionærers,« siger Kim Østerbye, formand for Dansk Fængselsforbund.

Ole Hansen, vicedirektør i Kriminalforsorgen tager forbehold for dén udmelding:

»Det er ikke fair at sammenligne med skrivebordsgeneraler. Det er et helt andet job at være fængselsfunktionær. Personalet har et meget belastet klientel, og vi ligger kun en halv gang højere end politiets sygefravær.«

Fængselsfunktionærerne bukker under med alt fra forkølelser og influenza til psykiske lidelser, som koster langtidssygemeldinger som i Pouls tilfælde.

»Sygefraværet er alt for højt. Det er skidt for medarbejderne, der skal arbejde ekstra og mangler kollegaer, for de syge og for ledelsen, der kan se det på bundlinjen. Kriminalforsorgen har bl.a. iværksat et omsorgsprogram, der skal tage hånd om den enkelte medarbejder. Omsorgssamtaler og telefonisk kontakt til den syge efter tre dages fravær er en del af programmet,« siger Ole Hansen.

Manglende handling
Initiativerne er gode, men bliver ifølge Kim Østerbye ikke fulgt op af handling. Han kritiserer også Kriminalforsorgen for ikke at ansætte tilstrækkeligt personale og vurderer, at der i øjeblikket mangler omkring 200 fængselsfunktionærer på landsplan. Problemet er størst i Københavnsområdet, hvor der mangler mere end hundrede uniformerede medarbejdere i fængslerne.

Ifølge Kriminalforsorgen mangler der kun omkring 65 medarbejdere i området.

»I næste uge skyder vi en stor rekrutteringskampagne i gang for at få interesserede til informationsmøder om jobmulighederne. Kampagnen er rettet mod ansøgere til job i fængsler i Storkøbenhavn, hvor sygefraværet er højest og personalemanglen størst,« siger Ole Hansen.

Mens Dansk Fængselsforbund og Kriminalforsorgen slås om tal, kæmper Poul med sine tyndslidte nerver og frygten for at blive fyret.

»Jeg føler mig tørret godt og grundigt bagi. Jeg har passet mit arbejde i mange år og regnede med at blive bakket op af systemet, da jeg gik ned. Men det er ikke sket,« siger han.

Justitsministeren skal i de kommende uger forhandle en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen og forventer, at arbejdsmiljø og sygefravær vil blive et centralt tema.

Poul er af sikkerhedsmæsssige årsager et opdigtet navn. Hans fulde identitet er redaktionen bekendt.