For få lærere uddannes i naturfag

I den nye læreruddannelse skal de studerende vælge færre liniefag. Det er gået ud over naturfag, som fravælges i stor stil.

Knap 200 ud af 3.000 lærerstuderende er bare ikke godt nok. Det rekordlave antal nye studerende, der efter sommerferien har valgt naturfag som linjefag på landets seminarier, får undervisningsminister Bertel Haarder (V) til at sætte gang i arbejdet med at lave den nye læreruddannelse om. Det skriver Politiken.

I denne uge præsenteres en gruppe på 5-6 eksperter og fagfolk, som er udpeget af ministeren til at se loven om den nye læreruddannelse igennem for børnesygdomme. Det har hele tiden været planen, at en følgegruppe skulle holde øje med eventuelle problemer i reformen, men flugten fra naturfagene har givet gruppen en helt konkret opgave, der betragtes som et akut problem.

»Vores opgave er at kigge på alle mulige problemstillinger i den nye læreruddannelseslov, og en af de første ting, vi skal gøre, er at styrke naturfag og få flere til at søge det på læreruddannelsen«, siger Per B. Christensen, formand for de kommunale børne- og kulturchefer og medlem af gruppen.

Han peger på, at PISA-undersøgelsen, der blev præsenteret i sidste uge, gav danske skoleelever en middelmådig placering i naturfag og viste, at det halter med elevernes interesse for faget.

»Kvalificerede lærere er en forudsætning, hvis vi skal flytte noget, for faglighed og engagement hænger sammen«, siger han.

Under den gamle studieordning uddannede man i 2004 små 2.800 lærere, hvoraf mere end hver tredje havde et naturfag som linjefag. Det dramatiske fald i ansøgere skyldes blandt andet det ændrede antal linjefag fra fire til to eller tre.
Undervisningsminister Bertel Haarder erkender problemet, men opfordrer til at se fremad:

»Det var umuligt at vide, at reformen ville give færre med naturfag som linjefag. Vi skal hellere se at få gjort noget ved problemet hurtigst muligt, og det har jeg stor tillid til, at følgegruppen kan hjælpe med. Al bagklogskab frabedes, men gode forslag modtages med kyshånd«.


Kilde: Politiken