Få bilister vil skifte til Metro

Hverken en Metro eller letbane til Herlev vil i sig selv tiltrække et stort antal bilister. Men det vil ske, hvis der indføres trængselsafgifter, viser ny rapport.

Bilisterne vil hverken strømme til en ny Metro eller letbane mod Herlev og Gladsaxe, medmindre der indføres trængselsafgifter. Det fremgår af en ny rapport med fire forskellige trafikløsninger, som Københavns Kommune har udarbejdet. I begge tilfælde vil det især være tidligere buspassagerer samt helt nye rejsende, som vil sidde i de førerløse tog eller moderne sporvogne.

Totalt set vil antallet af kørte kilometer med kollektiv trafik i København dog vokse med ca. ti pct., hvis der bygges en ti kilometer lang metrolinje. Og indføres der derudover trængselsafgifter, vil den kollektive trafik vinde 19 pct. af de bilister, der kører i den nordvestlige del af København, fremgår det af rapporten.

Metroen hurtigst
Ifølge beregninger vil en metroløsning tiltrække 52.000 daglige passagerer, mens en letbane kun vil opnå et halvt så stort passagertal. Forskellen skyldes bl.a., at Metroen kører hurtigere end en letbane og fortsætter til Københavns centrum via Cityringen, mens passagerer i en letbane skal skifte til ringmetroen ved Nørrebro Station.

Trafikforsker Alex Landex, fra DTU Transport, siger, at det vil være helt på sin plads at koble en Herlev-metro på Cityringen. Men han undrer sig over, at en letbaneløsning er udset til at få endestation ved Nørrebro Station. »Nu har det lige været oppe at lukke Nørrebrogade for biltrafik. Hvorfor så ikke lave beregninger for en letbane, som kører helt ind til Nørreport Station,« siger han.