EU vil lave energiaftale under OL

EU ønsker ny international aftale med skærpede krav til varers energiforbrug. Men endnu er der sorte pletter i kommissionens forslag til ny EU-energipolitik.

EU vil sætte sig i spidsen for en ny international aftale om at skærpe kravene til produkters energiforbrug. Et forslag vil blive søsat, så aftalen kan komme på dagsordenen på en stor international konference om energieffektivitet i år og underskrives næste sommer under de olympiske lege i Beijing i Kina.

Forslaget om at inddrage OECD og store udviklingslande så som Kina, Indien og Brasilien i en aftale om at spare på energien ved at stille skrappere krav til, hvor meget energi et produkt må bruge, ventes at komme med i den plan for en fælles EU-energipolitik, som EU-Kommissionen offentliggør onsdag, og som EU's stats- og regeringsledere skal drøfte i marts.

Få dage før offentliggørelsen er der mange uudfyldte parenteser i udkastene til den fælles energipolitik. Ud over kravene til CO2-reduktion svæver også målsætningerne for vedvarende energi og biobrændsel i det uvisse. Og det vækker bekymring hos blandt andre SF's energiordfører, Anne Grete Holmsgaard.

/ritzau/