EU-sundhedsplan om kemi modtages med tøven

En storstilet plan fra EU skal kortlægge vores blod og urin for sundhedsfarlige kemikalier. Men Danmark tøver med at gå med i projektet. SFs Steen Gade efterlyser overordnet plan for miljø og sundhed.

Miljøminister Connie Hedegaard (K) er ikke umiddelbart indstillet på at gå helhjertet ind i et storstilet EU-projekt, der skal belyse, om vi bliver syge af kemiske stoffer i miljøet.

EU-Kommissionen har fremlagt en ambitiøs plan, der skal kortlægge europæernes blod og urin for de kemiske stoffer, vi udsættes for gennem føden, drikkevandet, luften og jorden.

Målingerne på forskellige befolkningsgrupper i EU-landene skal bruges som grundlag for at vurdere, om det kemiske indhold i kroppen kan forklare stigningen i sygdomme som bl.a. børnekræft, allergi og astma.

Stikprøver, som miljøorganisationerne Greenpeace og Verdensnaturfonden (WWF) har fået udført, viser, at vi i almindelighed bærer rundt på adskillige kemikalier i meget små koncentrationer. Men vi kender ikke konsekvenserne, bl.a. derfor vil EU kigge dybere efter svaret i blodet og urinen.

I første omgang vil Kommissionen have udført et pilotprojekt, der kræver bred opbakning fra medlemslandene. Men Danmark har foreløbig ikke meldt sig i køen af interesserede.

Dansk medvirken
I et svar til SFs Steen Gade undlader miljøminister Connie Hedegaard (K) at oplyse, hvordan hun vil sikre dansk medvirken på et højt niveau. I stedet peger hun på, at mange ministerier skal inddrages i en eventuel beslutning om at deltage.

Hun henviser til, at en tværministeriel arbejdsgruppe vil »tage skridt til at sikre, at de involverede ministerier og forskningsråd tager stilling til Danmarks deltagelse i et eventuelt program på området.«

Miljø og sundhed
Steen Gade mener, det afventende svar afspejler, at regeringen interesserer sig meget lidt for den betydning, miljøfaktorer har for sundheden.

»Miljøets betydning for sundheden har ligget underdrejet, siden den nuværende regering kom til magten. Danmark har markeret sig på nogle få enkeltsager. Men vi mangler grundlæggende en overordnet satsning på området. Derfor bør vi til en start gå med i det projekt, Kommissionen har lagt frem,« siger Steen Gade.

Projektet er dog ikke gratis. Analyserne af blod og urin er dyre, og finansieringen af dem er ikke på plads.

EU foreslår, at medlemslandene og EU betaler hver halvdelen af projektet.