EU om Kam-sag: En ommer

EU's justitskommissær opfordrer Danmark og Tyskland til med "en fintuning" at sikre, at der kan udstedes en ny og "bedre motiveret" arrestordre mod Søren Kam.