EU freder dansk biblioteksafgift

Danmark må fortsætte med kun at give penge til danske forfattere, hvis bøger står på biblitekerne. EU dropper nu et krav om, at udenlandske forfattere også skulle have del i biblioteksafgifterne.

Hvert år udbetales over 150 millioner kroner til forfattere, som har deres bøger stående på bibliotekerne. Pengene er kun blevet udbetalt til forfattere, som skriver på dansk, og den praksis gik EU-Kommissionen i rette med for tre år siden.

Kommissionen har nu valgt at droppe sagen, så det fortsat kan være et kriterium for at få del i biblioteksmidlerne, at man skriver på dansk.

Kommissionen sendte i december 2004 regeringen et brev, hvor man gjorde opmærksom på, at udbetalingen af biblioteksmidlerne var i strid med EU-Traktatens forbud mod diskrimination på grundlag af nationalitet.

Regeringen svarede blandt andet, at "det danske sprog er et helt afgørende element i dansk kultur, og at det anvendte sprogkriterium i biblioteksafgiftsordningen, der er en kulturstøtte, er begrundet i hensynet til beskyttelse af dansk kultur."

Desuden havde Kommissionen allerede med traktat-ændringen i 1992 erklæret, at den danske bibliotekslov ikke var i strid med EU-lovgivningen.

Kulturminister Brian Mikkelsen siger i en kommentar til beslutningen om at droppe sagen mod de danske biblioteksafgifter, at "dette er en fantastisk god nyhed for forfatterne, som nu kan se frem til at bevare vores biblioteksafgiftsordning, der ikke alene er ubureaukratisk, men også giver et eksistensgrundlag for rigtig mange forfattere."