EU-borgerne er tilfredse med deres byer

De europæiske metropolitter er glade for at bo i deres byer.

Det viser en ny undersøgelse fra EU-Kommissionens analyseinstitut, Eurobarometer, der har udspurgt 500 borgere fra 75 forskellige europæiske storbyer om deres tilfredshed med byerne. I langt størstedelen af byerne er mellem 75 pct. og 97 pct. af de adspurgte tilfredse, og i de nye EU-lande især forventer hovedparten af borgerne, at livet i deres by vil blive bedre i de kommende fem år. I Danmark har Aalborg og København deltaget i undersøgelsen. De to danske byer udmærker sig især, når det kommer til borgernes følelse af tryghed i byen her indtager Aalborg den absolutte førsteplads, og København ligger på en 5. plads på tryghedsbarometret og når borgerne forholder sig til, hvor let det er at finde et godt job i byen her ligger København i spidsen sammen med Dublin og Prag.