EU-borgere har fået uberettiget SU

Knap 900 borgere fra andre EU-lande har modtaget dansk SU, selv om de ikke havde ret til det. De bliver nu mødt med et krav om tilbagebetaling.

900 EU-borgere har uretmæssigt hævet SU og skal derfor betale penge tilbage. Det afslører tal fra en kontrolindsats under Styrelsen for Videregående Uddannelser, skriver Information.

»Det er mange. Vi ærgrer os over, at vi skal rejse så mange tilbagebetalingskrav, og vi havde selvfølgelig hellere set, at EU-borgerne havde forstået reglerne,« siger kontorchef Peter Nielsen fra styrelsens SU-kontor.

En to år gammel EU-dom har gjort det lettere for europæiske borgere at få SU i Danmark, så længe de opnår status som EU-arbejdstagere, der henviser til, at de ved siden af studierne skal arbejde ti til 12 timer om ugen.

Dommen fik i sin tid alle de politiske partier på nær Enhedslisten til at indgå en aftale om en reform af SU-systemet, der blandt andet førte til merudgifter til SU. Men nu viser det sig altså, at knap 900 EU-borgere uberettiget har modtaget dansk SU.

Kontorchef Peter Nielsen forklarer, at når de tager kontakt til europæiske borgere, der har modtaget SU, som de ikke skulle have haft, så bliver de pågældende personer overrasket over, at de er blevet kontrolleret af myndighederne.

Ifølge Informations var der sidste år cirka 4.647 personer, der fik SU, fordi de var EU-arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende. Det svarer til næsten 3.000 personer, der fik SU i et helt år.