»Etnisk« forening er blevet ærkedansk

Paraplyorganisationen for danske ungdomsforeninger, Dansk Ungdoms Fællesråd, har for første gang fået en »etnisk« forening ind under vingerne, og flere synes at være på vej.

Flere med anden etnisk baggrund end dansk skal deltage i det ærkedanske foreningsliv.

Det har i årevis været en del af politikere og eksperters omkvæd i sangen om en bedre integration i Danmark – og nu synes flere års arbejde i paraplyorganisationen Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) at have båret frugt.

Foreningen af Unge Nydanskere (FUN) er nemlig som den første organisation for etniske minoriteter blevet medlem af DUF på linje med de andre godt 70 børne- og ungdomsorganisationer fra det frivillige foreningsliv.

FUN består primært af unge med afrikansk, arabisk og asiatisk baggrund, og det er nu lykkedes foreningen at leve op til de krav, der stilles, for at komme med i fællesskabet – blandt andet skal foreningerne være landsdækkende, tælle mindst 400 kontingentbetalende unge under 30 år og være demokratisk opbygget.

Og det har været et stort arbejde at nå dertil, erkender FUNs formand Feridah Rose, der er født og opvokset i Uganda.

»De største udfordringer har været, at vi har mange forskellige baggrunde, og så at forklare folk, hvad det egentlig går ud på, og hvorfor det er vigtigt, at vi bliver en enhed og en organisation. Men også det med at få folk til at betale kontingent har været svært,« siger hun og forklarer, at FUNs overordnede mål er at få minoritetsunge til at integrere sig bedre.

FUN er en af de etniske foreninger, der har deltaget i DUFs partnerskabsprojekt, der med midler fra Integrationsministeriet har ydet rådgivning og arrangeret kurser for netop disse foreninger – og ifølge minoritetskonsulent Noman Malik fra DUF er flere af de etniske foreninger godt på vej til snart at kunne følge trop. Blandt andet den somaliske forening United Somali International, der med fem-seks klubber rundt omkring i landet er ved at få organiseret sig bedre.

Foreningsliv breder sig
»Vi ser en tendens til, at flere og flere unge mennesker med anden etnisk baggrund ønsker at organisere sig med henblik på de værdier og det fællesskab, man har med hinanden i det frivillige foreningsliv. Det er både unge fra Tyrkiet, fra Sri Lanka, og fra Bosnien,« siger han.

Der er dog en række problemer, der ofte går igen i de etniske foreninger, forklarer han. Eksempelvis mangler de erfaring og viden om, hvor man ansøger om tilskud, og hvordan man strikker en ansøgning sammen. De har heller ikke de samme netværk og kontakter, som mange af de »etnisk danske« foreninger, og generelt er det en stor udfordring at få nye medlemmer og fastholde de gamle, siger Noman Malik.

»Via en bedre intern organisering så oplever vi, at det går bedre for foreningerne,« fortæller minoritetskonsulenten.