Etiske komitéer har for travlt til at holde øje

De videnskabsetiske komitéer i Region Hovedstaden er så overbebyrdede, at de vil få svært ved at løfte kontrollen af kliniske forsøg.

Foto: Lars Møller / Scanpix

Netop nu mødes medarbejdere fra de videnskabsetiske komitéer hos Danske Regioner. Regionernes sundhedsdirektører har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på mulighederne for den etiske kontrol af forsøg.

Men arbejdsgruppen kan møde en stor forhindring, når det gælder om at iværksætte et grundigere tilsyn med forsøgene uden lægemidler, som flere af Folketingets sundhedsordførere har efterlyst.

Forhindringen handler om tid. Og dermed handler den om penge.

- Komitémedlemmerne har meget travlt med at godkende forsøgene på mennesker, især i hovedstadsregionen, hvor den tunge del af forskningen er centreret på universitetshospitalerne. De skal sætte sig ind i omfattende forsøgsprotokoller, der i stigende grad er komplicerede. Hvis de skal lave mere, skal der laves om på deres honorering, siger Karen Arpe, der er chefkonsulent i sekretariatet for den videnskabsetiske komité i Region Hovedstaden.

I 2008 godkendte Region Hovedstadens fire komitéer i alt 509 nye forsøg. Og de har samlet taget stilling til omkring 1200 forsøgsprotokoller. Betalingen er imidlertid ”helt symbolsk”, vurderer Karen Arpe.

- De har hverken tid eller økonomisk incitament til fx at udføre kontrolbesøg på forskningssteder, siger hun.

Sagen ligger på ministerens bord
Medlemmerne af de regionale komitéer kan modtage en godtgørelse af udgifter i forbindelse med møder, og de kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Ifølge den nuværende komitélov kan de menige medlemmer også modtage op til 10.000 kr. årligt for deres indsats i forhold til at vurdere forsøgsbeskrivelser. En komitéformand må modtage op til 35.000 i årsløn.

Sidste år besluttede regionsrådet for Region Hovedstaden at undersøge om, honoreringen af komitémedlemmerne kunne blive bedre. Baggrunden var ganske enkelt, at den store arbejdsbyrde i de etiske komitéer ikke hænger sammen med den begrænsede løn. Regionsrådet vil foreløbig få minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen (K), til at se på problemstilllingen.

Komitémedlemmerne flygter
I Region Hovedstaden har man oplevet, at især de forskningsfaglige medlemmer af komitéerne er svære at holde på, fordi de ikke må modtage flere penge. Medmindre sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen (K), gør det muligt i loven, hvilket er målsætningen i hovedstadsregionen.

På halvandet år har seks fagfolk trukket sig fra regionens komitéer og flere har overvejet at trække sig, hvis deres arbejdsbelastning ikke bliver honoreret. Det fremgår af referatet fra et møde, som regionsrådet holdt 16. december 2008.
Den Centrale Videnskabsetiske Komité (CVK) oplyser, at de beskedne honorarer er et fælles problem i alle ni etiske komitéer i Danmark.

Formanden for CVK, lægelig direktør, Johannes Gaub, ønsker at finde en løsning med Danske Regioner, så komitémedlemmerne i højere grad bliver lønnet i overensstemmelse med deres opgavebyrde.

Bent Hansen (S), der er formand for Danske Regioner, er klar til at give komitéerne flere penge, hvis de eksempelvis skal stå for stikprøver af ikke-lægemiddel forsøg i fremtiden:

- Man kan ikke bare smøre en ny tilsynsopgave ovenpå komitéerne uden at tilføre midler. De har ikke nok resurser til at øge kontrollen, som det er i dag.