Etisk Råd anbefaler ret til at sige nej til genoplivning

Den enkelte person skal have ret til selv at bestemme, om man vil genoplives eller ej, siger Det Etiske Råd.

Hvis et svagt ældre menneske får hjertestop, har læger, plejepersonale og pårørende pligt til at forsøge at genoplive personen.

Men i en ny udtalelse anbefaler Etisk Råd en lovændring, så den enkelte person i højere grad har ret til selv at bestemme, om man vil genoplives eller ej.

- Vi anbefaler, at man får talt om det faktum, at man skal dø, og at man gør det kendt, hvis man har et ønske om at dø, når man dør. Det skal personale og pårørende anerkende og respektere, siger Poul Jaszczak, som er medlem af Etisk Råd.

Han er formand for Det Etiske Råds arbejdsgruppe, som har beskæftiget sig med etik ved livets afslutning.

Anbefalingerne kommer, fordi medlemmerne af Etisk Råd flere gange har oplevet, at der er mange, som frygter at komme i en situation, hvor livet ikke længere er værd at leve, og hvor de hellere ville være døde.

- Behovet for at få diskuteret det blev bestyrket, da vi fik en henvendelse fra en sygeplejerske på et plejecenter, som fortalte, at det var meget svært for personalet at håndtere det her, siger Poul Jaszczak.

I Det Etiske Råd er der dog ikke fuld enighed om, hvor forslaget om retten til at sige nej til at blive genoplivet skal gælde.

En del af medlemmerne mener, at det skal gælde alle steder, mens andre mener, at det kun skal gælde i folks eget hjem eller på plejecentre.

/ritzau/