Esbjerg Kommune overså svigtede børn

Esbjerg Kommune beklager, at to børn blev anbragt på en presset akutinstitution efter flere års omsorgssvigt.