Er Joanna til fare for Danmark?

Københavns Politi har inddraget Joanna Palanis pas med henvisning til, at hendes udrejse kan være til fare for statens sikkerhed. Nu kræver hun den beslutning omgjort i byretten.

Joanna Palani er til fare for Islamisk Stat – ikke til fare for den danske stat, mener hendes advokat, Thorkild Høyer.
Læs mere
Fold sammen

Det var hendes udtalelser i medier og opdateringer på Facebook, som i efteråret fik Københavns Politi til at inddrage dansk-kurdiske Joanna Palanis pas og give hende forbud mod at forlade Danmark i et år.

Det kom frem tirsdag i Københavns Byret, hvor Joanna Palani med advokat Thorkild Høyer ved sin side forsøgte at få sit pas tilbage og ad rettens vej få omgjort politiets administrative beslutning.

»Københavns Politi har på baggrund af oplysninger om hendes udrejser til Irak og hendes påtænkte udrejse til Syrien på ny, hendes egne udtalelser til medierne om deltagelsen i konflikten i Syrien og hendes ophold i Irak i den forbindelse fundet, at der er grund til at antage, at hun har haft og til stadighed har til hensigt i udlandet at deltage i aktiviteter, hvor det kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden,« læste Københavns Politis juridiske repræsentant, Rikke Skov Bonde, efterfølgende op fra afgørelsen.

I alt har syv såkaldte syrienskrigere indtil videre fået frataget passet og er blevet pålagt udrejseforbud. Joanna Palani er dog den første til at prøve afgørelsen ved en domstol.

Den dansk-kurdiske kvinde har siden 2012 ad flere omgange opholdt sig i Syrien og Irak, hvor hun som soldat hos kurdiske militærstyrker og bevæbnet med en AK47-automatriffel har kæmpet mod Islamisk Stat.

For at sætte fokus på kurdernes kamp har Joanna Palani til flere medier åbent fortalt om sine oplevelser på slagmarken – blandt andet fulgte Berlingske i sommeren 2015 hende til fronten sydvest for Erbil i irakisk Kurdistan. Her var hun udstationeret med kurdiske peshmergastyrker, som er en del af den internationale militære alliance mod Islamisk Stat.

Ikke desto mindre fokuserede Københavns Politis repræsentant i retten især på Joanna Palanis engagement hos de kurdiske YPG-styrker, som sættes i forbindelse med PKK, der optræder på de fleste vestlige landes terrorlister.

Joanna Palani vedkender sig ifølge advokat Thorkild Høyer, at hun »en kort tid« var en del af YPG. Men den dansk-kurdiske kvinde har det seneste halvandet år været – og er stadig – en del af Peshmerga, den kurdiske delstatsregering i Iraks officielle hær, forklarer advokaten. Thorkild Høyer har i forbindelse med sagen indhentet en officiel bekræftelse af Joanna Palanis rang af sergent hos Peshmerga.

»Når jeg nævner det, hænger det sammen med, at Københavns Politi i sin afgørelse lægger vægt på, at hun er en del af YPG, og det er bare ikke rigtigt. Detaljen er vigtig, fordi politiet har afgjort sagen på et forkert grundlag,« siger Thorkild Høyer.

Han henviser til en særlig formulering i bemærkningen til den paragraf i pasloven, der siden marts 2015 har givet politiet mulighed for administrativt at inddrage pas og udstede udrejseforbud.

Personer udsendt af Forsvaret er undtaget fra loven, og »tilsvarende vil personer, der deltager i væbnede konflikter for et med Danmark allieret lands styrker, i almindelighed falde uden for bestemmelsens anvendelsesområde«, som der står i lovens bemærkninger.

»Sagen er, at man skal være til fare for statens sikkerhed, generelt beskrevet, og det er hun ikke på nogen måde. Joanna er fuldstændigt fast forankret i danske, demokratiske værdier. Hun er en trussel mod Islamisk Stat, men ikke mod Danmark,« siger Thorkild Høyer.

Baggrunden for ændringen af pasloven, der fandt sted sidste år, var, at mindst 125 personer siden sommeren 2012 er rejst fra Danmark til konfliktzonerne i Syrien og Irak.

Størstedelen af de udrejste tilslutter sig ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) Islamisk Stat og udgør en risiko for Danmarks sikkerhed, fordi de kan vende yderligt radikaliserede hjem med våbentræning og kamperfaring i bagagen.

Joanna Palanis domstolsprøvelse af politiets administrative afgørelse fortsætter i Københavns Byret torsdag.