Er din kommune ramt?: 44 kommuner mangler faglærere

For få år siden var det et udbredt problem, at undervisere i folkeskolen ikke var uddannet i de fag, de underviste i. Problemet er blevet mindre i langt de fleste kommuner, men 44 kommuner lever stadig ikke op til målsætningen om, at 85 procent af timerne skal dækkes af en linjefagslærer.

Foto: Ida Marie Odgaard

Elever i folkeskolen undervises i højere grad af lærere uddannet i de fag, de underviser i.

I 80 af landets 98 kommuner er andelen af faguddannede lærere vokset i forhold til for fire år siden.

I 2012 var folkeskolelæreren i hver femte time ikke uddannet i faget. I dag gælder det blot i knap hver syvende time.

Fremgangen kommer efter, at regeringen og KL i 2013 blev enige om at sætte en milliard kroner over en årrække til at øge kompetenceniveauet i landets folkeskoler.

Aftalen indebærer en målsætning om, at 85 procent af timerne i 2016 skal varetages af en lærer, der er uddannet i faget.

I dag lever 44 af landet 98 kommuner ikke op til målsætningen. I 2012, før reglerne trådte i kraft, var det 76 kommuner, hvor færre end 85 procent af timerne blev varetaget af lærere uddannet i det relevante fag.

Lolland Kommune ligger lavest i opgørelsen. Her dækkes 68 procent af timerne af linjefagslærere, og der er tvivl om, hvorvidt målet overhovedet kan nås.

»Vi er ved efteruddanne folk, og det prioriterer vi højt,« siger formand for børne- og skoleudvalget i Lolland Kommune, Tom Larsen (V).

Hvornår forventer I at nå målet på 85 procent?

»Jeg ved ikke, om vi kan nå op på de 85 procent, for vi har mange små landskoler, hvor det er svært at få linjsfagslærere til så mange timer.«

At lærere har undervisningsfagskompetence i et fag har en lille, men statistisk signifikant betydning for elevernes læring i 6. klasse, men ikke i 9. klasse. Det konkluderede KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, tidligere på måneden.

Se på kortet, hvor mange procent af timerne i folkeskolen der varetages af en linjefagslærer.

Procenttallet viser, hvor mange timer der gennemsnitligt på kommunernes folkeskoler varetages af en linjefagslærer.