Er det »mishandling« at hente sine børn kl. 16.30?

Det nærmer sig mishandling, når børn er i institution hele dagen, mener Dansk Folkepartis Marie Krarup, som ønsker at starte en debat om vores familiebalance. Men trivsel afhænger ikke af hentetid, siger psykolog.

Den kombinerede børnehave og vuggestue Møllehuset i Buddinge er af eksperter blevet udpeget som et pragteksempel på, hvordan en daginstitution skal drives. Fold sammen
Læs mere
Foto: Morten Germund

Er det børnemishandling , hvis man henter sit barn klokken 16.30 i institutionen?

I påsken skabte Marie Krarup (DF) debat ved at dele et interview med en familieretsadvokat på Facebook. I det siger advokaten, at »det burde forbydes at hente børn 16.30«. Krarup videreformidlede artiklen med ordene »...sandheden om den børnemishandling, der sker i dag.«

Folketingspolitikeren håber med de ord på en fornyet debat om, hvordan vi har indrettet vores hverdag, siger hun:

»Advokaten taler om, at børnene bliver følelsesløse af de lange institutionsdage. Og hvis man bliver følelsesløs og har svært ved at føle kærlighed som voksen, så minder det om børnemishandling. Vi har skruet samfundet sådan sammen, så folk ikke har mulighed for at gøre, hvad de måske inderst inde gerne vil: Nemlig være mere sammen med deres børn.«

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!

Marie Krarup mener, at der er behov for at gentænke hele indretningen af livet hos småbørnsfamilierne. Eksempelvis kunne politikerne se på skattefordele til forældre, som vælger at passe deres børn selv. Og politikerne bør appellere til fagforeningerne om at tilskynde til oprettelsen af deltidsjob.

Børns trivsel handler imidlertid ikke om, hvorvidt de bliver hentet kl. 12 eller kl. 16.30, siger børnepsykolog Margrethe Brun Hansen. Det handler om de fysiske og psykiske forhold i institutionerne.

Derfor bør politikere ikke slå på forældres ømme samvittighed og bruge ord som »børnemishandling«:

»Det er ikke isoleret set skadeligt for et barn at være i institution til kl. 16.30. Men der skal være nogle forhold i orden. Når en forælder slipper barnets hånd, skal der stå en pædagog klar til at gribe hånden. I de gode institutioner har barnet knyttet dybe bånd til pædagogerne, som så at sige træder i forældrenes sted for en stund,« siger Margrethe Brun Hansen.

Hold op med at sammenligne

Hvis et barn får masser af varme, omsorg og nærkontakt i en børneinstitution, kan barnet sagtens klare en lang dag væk fra mor og far – også til klokken 16.30 eller længere, viser den nyeste forskning på området. Problemet opstår, viste eksempelvis en forskningsrapport fra DPU ved Aarhus Universitet, hvis institutionerne er for store, ledelsen for dårlig eller personale udskiftes for hyppigt:

»Politikerne burde se sig selv i spejlet og spørge: Hvornår stemte jeg egentlig for flere pædagoger i daginstitutionerne? Hvornår sikrede jeg, at pædagogerne fik en virkelig god uddannelse? Det er nemt for politikerne at hyle op og sige, at 16.30 er virkelig forfærdeligt, men hvad har de egentlig selv gjort for at sikre ordentlige betingelser?« spørger Margrethe Brun Hansen, som desuden opfordrer til, at man holder op med at sammenligne forældregenerationerne:

»Den ene forældregeneration har faktisk ikke noget at lade den anden høre. De dér 1970er-forældre var heller ikke altid lige spændende. Det var et helt andet samfund og andre opdragelsesnormer,« siger hun.

Når det så er sagt, opfordrer hun til at være opmærksom på, at børn og unge i dag nævner »nærvær« og »tid« som det, de savner mest hos deres forældre:

»Det sørgelige er, at også de voksne længes efter mere tid. Jeg ville gerne have, at man politisk sørgede for et samfund, hvor småbørnsfamilier ikke arbejdede så meget. For børn vil jo klart helst være sammen med deres forældre. Men derfra og til at sige, at de tager skade af det, der er langt,« siger hun.

Ved finanslovsforhandlingerne i november 2014 blev regeringen, SF og Enhedslisten enige om at afsætte en milliard kroner til institutionsområdet. Penge, der blev øremærket til dokumenterede ansættelser af pædagoger i vuggestuer og børnehaver.

Dansk Folkeparti var ikke med i den aftale.

»Nu er jeg ikke ordfører på området, men jeg synes heller ikke forholdene i institutionerne er hovedspørgsmålet. Selvfølgelig er det da bedre, hvis vi har de bedst tænkelige institutioner, men der er ikke noget, som er bedre end tid med mor og far. Det drejer sig ikke kun om penge, men om at have større mulighed for at være sammen med sine egne forældre,« siger Marie Krarup.