Er der nok pædagoger i dit barns børnehave?

Et nyt værktøj giver kommunerne mulighed for at lave en mere præcis sammenligning af, hvor mange børn der er pr. pædagog i dagtilbuddene. Værktøjet skal give en mere kvalificeret debat, håber socialministeren.

Foto: Linda Kastrup

Hvis du undrer dig over, om der er flere pædagoger i nabokommunens daginstitutioner, kan du inden længe få afklaret, om det rent faktisk også forholder sig sådan.

En arbejdsgruppe har med hjælp fra en række ministerier og KL udviklet et værktøj, der skal give et bedre overblik over, hvordan normeringen ser ud i daginstitutionerne. Det skal give kommunerne mulighed for at sammenligne sig med hinanden og ruste lokalpolitikerne bedre til diskussionen om, hvorvidt der skal gøres en ekstra indsats på området.

Det oplyser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i en pressemeddelelse.

»Den nye model betyder, at vi kan få en mere kvalificeret debat om vores daginstitutioner og dagpleje, fordi vi får et bedre overblik over hvilke og hvor mange hænder, der tager sig af vores børn. Indtil nu har vi i normeringsopgørelserne for eksempel talt ansatte med, som var på barsel eller i jobtræning. Det duer ikke, for det giver et skævt billede. Men det retter den nye model op på,« siger socialminister Manu Sareen (R).

SFs socialordfører, Pernille Vigsø Bagge (SF), kalder muligheden for at sammenligne normeringen på tværs af kommuner for et klart fremskridt.»Nu får vi et mere præcist og retvisende grundlag at tage stilling ud fra, når vi i fremtiden skal sikre gode og tilstrækkelige normeringer i dagpleje, vuggestuer og børnehaver,« siger hun.

I forhold til den nuværende model til at opgøre normeringen er der lavet en række ændringer. Blandt andet bliver det fremover synligt i statistikken, om personalet er uddannet som pædagog eller pædagogisk assistent.

Normeringsværktøjet bliver taget i brug i 2015.