Enlige og fraskilte mænd har højere dødelighed

Ny undersøgelse viser, at mænd har større risiko for at dø i en relativt ung alder, hvis de er enlige eller fraskilte. Men tendensen kan brydes, mener psykolog.

Fraskilte mænd og mænd, der aldrig har været gift, har dobbelt så høj dødelighed i 40-50 års-alderen som gifte mænd, viser en ny undersøgelse. Dødsårsagen er hovedsageligt misbrug af enten alkohol eller stoffer, selvmord eller hjerte-karsygdomme.

»Hvis vi havde kunnet tage højde for en uhensigtsmæssig livsstil som alkoholmisbrug eller dårlig kost, som vi ved forekommer oftere blandt dem, der bor alene og er blevet skilt, så ville det nok have forklaret en del,« siger kvinden bag undersøgelsen, lektor Rikke Lund fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

I alt har 2500 mænd af årgang 1953 fra Hovedstadsområdet deltaget, og hvis mændenes mor var enlig, da de blev født, giver det også en forhøjet dødelighed, viser undersøgelsen. For hver ekstra generation, der tidligere har oplevet et brud, øges risikoen med 30 procent.

En anden årsag, påpeger Rikke Lund, kan være, at mænd og kvinder har forskellige netværk. Mange mænd har ægtefællen som nærmeste netværksperson, mens kvinder også bruger venner og børn.

»Hvis manden så mangler den ægtefælle, er det klart, at han bliver mere sårbar,« forklarer Rikke Lund, der dog understreger, at den højere dødelighed ikke skyldes hverken sociale vilkår (f.eks. økonomiske vilkår under opvæksten, arbejdsløshed eller uddannelse) eller psykisk sygdom, da der er blevet taget højde for de faktorer.

Skilsmisse har altså stor betydning for mændenes helbred. Og det skal tages alvorligt, især i en tid hvor mange bliver skilt, mener lektoren:

»Selvom de her mænd er født i 1953, så har jeg ikke nogen grund til at tro, at dem der er født f.eks. i 63 eller 73 ikke også ville lide under at have oplevet en skilsmisse. Så jeg synes, det skal være en advarselslampe til et fænomen, som i virkeligheden er utroligt forekommende,« siger Rikke Lund.

Børne-familiepsykolog John Aasted Halse mener dog, at de forældre, der skal skilles, godt kan vende kurven ved at sørge for, at skilmissen går så godt som muligt - og ikke ved ikke at blive skilt, da ingen får gavn af et ulykkeligt ægteskab:

»De skal fokusere på, at de eneste, der ikke skal rammes mere end højest nødvendigt i deres skilsmisse, det er deres børn. En fælles erkendelse af at den anden forælder er en vigtig voksen i børnenes liv, og at de derfor ikke skal skændes for åbent tæppe. De skal sørge for, at børnene kan få mulighed for at knytte sig til begge deres forældre, så de har både far og mor som en sparringspartner i deres liv.«