Enker har sværest ved at komme videre

Omverdenen kan have svært ved at acceptere, at man finder en ny partner efter ægtefællens død. Enker og enkemænd er den gruppe, der trives dårligst, viser Gallupundersøgelse.