En milepæl for integrationen

Andelen af kvinder med indvandrerbaggrund overhaler andel af etnisk danske kvinder på videregående uddannelser.