Embedsmænd: Send regning til Peter Schlüter

Det konservative medlem af Borgerrepræsentationen Peter Schlüter skal betale 136.000 kr. tilbage til kommunekassen, anbefaler kommunens direktør.

Politikerne i Københavns Borgerrepræsentation bør sende en regning på 136.000 kr. til deres politiske kollega, de konservatives Peter Schlüter, der uden tilstrækkelig dokumentation har hævet netop 136.000 kr. i kommunekassen som godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med sit politiske arbejde på rådhuset. Det anbefaler Københavns Kommunes højst placerede embedsmand, direktør Claus Juul, og chefen for Borgerrepræsentationens sekretariat, Flemming Dubgaard Hansen.

Anbefalingen fremgår af en indstilling, som politikerne skal behandle på det næste møde i Borgerrepræsentationen. I indstillingen står der bl.a., at »medlem af Borgerrepræsentationen Peter Schlüter pålægges at tilbagebetale det beløb, der er udbetalt som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i perioden januar-oktober 2006 i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv.«

Dermed er en af de mest prekære personsager på Københavns Rådhus i denne valgperiode ved at nå sin afslutning. Sagen begyndte at rulle, da Berlingske Tidende sidste år afdækkede et misforhold mellem Peter Schlüters angivelige omsætning som freelancejournalist og kommunikationskonsulent og de beløb, han løbende har bedt om at få udbetalt fra kommunekassen, fordi han tilsyneladende ville have arbejdet og dermed tjent penge på de tidspunkter, hvor de politiske møder fandt sted. Men hverken kommunens egne revisorer eller et uvildigt advokatfirma har efterfølgende fundet dokumentation for, at Peter Schlüter ret faktisk har lidt det økonomiske tab, han hævder.

»Det her er en ret juridisk sag, og derfor stemmer vi for indstillingen. Det ville vi også have gjort, hvis det var et af vores egne gruppemedlemmer, der var på dagsordnen,« siger de Radikales gruppeformand, Manu Sareen, og samme melding lyder fra SF.

Socialdemokraterne vil endnu ikke melde ud, om de vil stemme for indstillingen, og Venstre tager først stilling til sagen i næste uge.

Peter Schlüter ønskede i går ikke at tale med Berlingske Tidende.