Elevernes lejrskoler er på spil i lærerkonflikt

Bliver lærerne lockoutet i den igangværende lærerkonflikt, bliver planlagte lejrskoler og studieture også aflyst.