Elever skal have timer tilbage igen

Elever, der har modtaget færre timer, end loven kræver, skal have indhentet det forsømte. Det forlanger en ny styrelse under Undervisningsministeriet.

<a href=' http://images.bm4.metropol.dk//251/251430/251430_original.jpg' target='_blank'>Se i stort format</a> <br> Fold sammen
Læs mere

Inspektørerne på knap hver tredje folkeskole bliver nu taget i skole af Undervisningsministeriet og bedt om at sørge for, at eleverne får indhentet det forsømte pensum, hvis de har modtaget færre timer i ét eller flere fag i forhold til lovens krav.

Det sker på baggrund af Undervisningsministeriets undersøgelse af det planlagte timetal i 1.-9. klasse på landets folkeskoler i perioden 2002-2005.

Undersøgelsen viser, at 16 pct. af eleverne har et lavere timetal, end loven tillader, hvilket både kritiseres af formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen og undervisningsminister Bertel Haarder (V).

Undervisningsministeriets ny Styrelse for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen har kort før jul skrevet ud til de 184 gamle kommuner, der har planlagt et lavere timetal end minimumskravene, med krav om en redegørelse.

Samtidig ønsker styrelsen en forklaring på, hvordan kommunerne vil kompensere eleverne for de timer, de mangler. For få timer i 1.-3. klasse kan f.eks. kompenseres med et øget timetal i 4.-6. klasse, oplyser styrelsens direktør Martin Isenbecker.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man sammenligne timetal i folkeskoler og kommuner, og forskellene kan være betydelige. I Roskilde er der f.eks. en forskel på godt 300 dansktimer mellem de to skoler, der har henholdsvis flest og færrest timer i 1.-3. klasse.

Henrik Larsen (R), der er formand for Kommunernes Landsforenings (KL) børne- og kulturudvalg, er ikke stolt af situationen.

»Det er skuffende. Vi mener, at ekstra timer har en betydning, og der skal hankes op i det. Vi vil have en folkeskole i verdensklasse, og det nytter ikke at snyde på vægtskålen,« siger han.

Højere ambitionsniveau
Samtidig erklærer Henrik Larsen sig dog »lidt træt« af, at kommunerne i deres første år efter kommunalreformen skal redegøre for manglende skoletimer i de gamle kommuner.

»Timingen kunne være bedre. Vi skal se fremad og ikke bruge tid på redegørelser om noget, der skete i en nedlagt kommune for to-tre år siden.«

Det har endnu ikke været muligt ved hjælp af test eller undersøgelser at påvise en faglig effekt af ekstra timer, men Bertel Haarder er fortrøstningsfuld.

»Ekstra timer giver ikke en virkning i sig selv, hvis ikke kravene sættes tilsvarende op. Men nu sætter vi et højere ambitionsniveau. Vi sætter både timetal og krav op,« siger Bertel Haarder.