Elever skal aflevere mobiler og slukke computere

Alle gymnasier bør udarbejde en handlingsplan for elevers brug af digitale medier i undervisningen. Undersøgelser viser, at fri IT-brug gør eleverne ukoncentrerede.

På Øregård Gymnasium kører to lærere et projekt, hvor eleverne kun må bruge computerne i visse tidsrum og skal tage noter i hånden. Foto: David Leth Williams Fold sammen
Læs mere

Pliiing ... Nye, røde notifikationer dukker op på skærmen. Hvad sker der? Hvad skriver han? Hvad laver hun nu? Pliiiiing.

Gymnasieeeleverne har travlt i timerne, men ikke kun med Antigone, diskursanalyse eller absorption af gammastråler. De skal konstant have et øje eller to på de sociale medier. Elever, der forstyrres i deres læring af digitale medier, er blevet så stort et problem, at alle gymnasier bør udarbejde handlingsplaner for elevers mediebrug i timerne, påpeger flere.

»Det er meget vigtigt, at skolerne udarbejder en strategi eller handlingsplan på dette område, for lærerne føler sig meget rådvilde,« siger lektor Dorte Ågård fra Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet.

Hun har forsket i klasseledelse og konsekvenserne af indførelse af IT og holder foredrag for gymnasielærere om, hvordan de håndterer elevernes brug af medierne i undervisningen. De nye medier er blevet en kilde til svag autoritet hos lærerne.

»Jeg fortæller lærerne, at det er dem, der skal bestemme, hvornår eleverne må bruge de digitale medier. De gør eleverne en bjørnetjeneste ved at lade være, for det er svært for de fleste elever at begrænse sig. Det er en lettelse for lærerne at høre det. IT har gjort lærerne usikre, de er trængt i defensiven og har lidt et kæmpe autoritetstab. For IT er moderne, de unge er gode til det, og vi vil alle gerne være moderne,« forklarer Dorte Ågård.

Alle timer starter uden computere

I Sverige viser en ny undersøgelse fra Skolverket, at 28 procent af gymnasieeleverne bliver forstyrrede af deres egen anvendelse af sociale medier, SMS og mobiltelefoner i timerne, mens 16 procent bliver forstyrrede af andres anvendelse. Skoleverket opfordrer alle skoler til at udarbejde handlingsplaner for elevers anvendelse af digitale medier.

En strategi kan fastslå, at det er lærerne, der bestemmer, hvornår eleverne må bruge computere og telefoner, og hvornår de ikke må. Det skal klart kommunikeres ud til forældre og elever, siger Dorte Ågård. Gymnasier kan også vedtage fælles regelsæt, der for eksempel fastslår, at alle mobiler og computere skal være slukkede, når timen starter.

»Det er en lille bitte ting, men det gør en kæmpe forskel. Det er meget svært at løsrive eleverne fra frikvarterets Facebook, film og spil, så når timen begynder, er der 28 forskellige dagsordener, og det er svært at sætte en faglig dagsorden,« siger Dorte Ågård.

Sidste år viste en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), at den største udfordring for lærerne er elevers manglende deltagelse og koncentration. Det er især Facebook, YouTube eller computerspil, der forstyrrer.

»Problemet opstod meget pludseligt i 2008-09, da de bærbare computere holdt deres indtog i klasseværelserne. Dengang syntes man, at IT kun var godt. Nu er det ved at være tilladt at tale om de utilsigtede konsekvenser af det, og flere og flere skoler bliver opmærksomme på, at de må gøre noget ved ulemperne ved IT,« siger Dorte Ågård.

Giv mig din mobil

På Øregård Gymnasium kører man nu på andet år projektet »Luk ned og kig op«, hvor eleverne i en halv snes klasser skal bruge blyant og papir til at tage notater i stedet for at bruge computeren. Det er lærerne, der bestemmer, hvornår eleverne må bruge deres computer.

»I denne uge havde vi en historiker til at holde foredrag for 1.g-klasserne, men før han gik i gang, indsamlede lærerne alle elevernes mobiltelefoner og udleverede et notatark til dem. Det sker i konsekvens af, at eleverne kan have svært ved at undlade at kigge på deres telefon under foredraget. Det er også for at vise respekt over for foredragsholderen,« siger Peter Brøndum, der er lærer og pædagogisk faglig koordinator på Øregård.

Selv om reglerne er et indgreb i elevernes frie brug af IT, viser evalueringer, at mange elever er glade for skolens regler, fordi de koncentrerer sig bedre.

»Mange tror, at man virker dynamisk og som en del af fremtidens samfund, hvis eleverne hele tiden må bruge IT. Det er misforstået. Digital dannelse handler om, at eleverne skal lære at bruge det digitale, når det er mest hensigtsmæssigt,« siger Peter Brøndum.

Anne-Birgitte Rasmussen, formand for rektorerne i Danske Gymnasier, mener, at det er en god idé, at alle gymnasier udarbejder en politik på området.

»Det er også vores indtryk, at mange skoler er i gang. En politik kan godt være, at det er op til den enkelte lærer at bestemme, hvornår eleverne må anvende computere i timen,« siger hun.