Elever med særlige behov mistrives både i folkeskole og specialklasse

En kortlægning af forskningen af skoleelever med særlige behov viser, at der ikke er forskel på trivslen i specialklasser og i den almindelige folkeskole.