Elever lærer mere med telefonen slukket

Skoler, der opererer med et totalt mobilforbud, scorer bedre resultater end skoler, der ikke gør, viser ny forskning.

Foto: Søren Bidstrup

Mobiltelefonen er blevet et remedium for skoleelever på lige fod med penalhuset, men det er ikke nødvendigvis for det gode. Det viser ny forskning fra Storbritannien, hvor forskere har undersøgt konsekvenserne af at indføre et totalt forbud mod mobilen i undervisningen, skriver fagbladet Folkeskolen.

Og et sådan forbud er en god idé, hvis man gerne vil højne fagligheden, fastslår undersøgelsen. Således præsterede elever på udvalgte skoler 6,41 procent bedre i en række tests, efter at deres skole havde indført et forbud mod at tage mobiltelefonen med til undervisning.

Den simple forklaring er, at mobiltelefonerne forstyrrer og distraherer eleverne i undervisningen.

Undersøgelsen viser dog også, at der er stor forskel på, hvordan eleverne håndterer øvelsen med at være årvågne i timerne, samtidig med at mobiltelefonen er tændt.

Eksempelvis er det de svageste elever, der forbedrer sig mest, hvis mobilen er bandlyst. Deres test-resultater blev forbedret med 14,23 procent, mens et forbud til gengæld ikke indvirkede hverken negativt eller positivt på de dygtigere elevers resultater.

Forskerne bag undersøgelsen, der kommer fra The London School of Economics and Political Science, peger på et totalt mobilforbud som en »billig« metode til at reducere den faglige ulighed mellem eleverne.

Herhjemme er der ingen national politik på området, men en lang række skoler opererer allerede med et totalt forbud mod at medbringe mobiltelefoner.