Elever kritiserer erhvervsskoler for utilstrækkelig praktik-hjælp

Knap halvdelen af landets erhvervsskoleelever mener ikke, at deres skole har gjort nok for at hjælpe dem med at finde en praktikplads, viser ny undersøgelse. Skolerne afviser kritikken.

Erhvervsskolerne er ikke gode nok til at hjælpe eleverne med at finde praktikpladser. Det svarer næsten halvdelen af eleverne i en ny undersøgelse fra Dansk Metal blandt 1.176 elever ifølge Avisen.dk.

Kun hver fjerde erhvervsskoleelev svarer, at skolen var god til at hjælpe dem.

Men erhvervsskolerne afviser kritikken.

»Det er vigtigt, at eleverne gør en aktiv indsats for selv at finde en plads, og vi hjælper dem, der har problemer med det,« siger Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler, til Avisen.dk og fortsætter:

»Halvdelen af eleverne svarer, at de ikke fik hjælp fra deres skole. Hvad skulle de også bruge den hjælp til, når de selv har kunne finde en plads?«

Hos Dansk Metal mener man, at alarmklokkerne bør ringe, når kun en fjerdedel af eleverne oplever at have fået ordentlig hjælp, fortæller uddannelseschef Per Påskesen til Avisen.dk. Han opfordrer samtidig arbejdsgiverne til at gøre en større indsats og i højere grad tage ud på skolerne og rekruttere.