Elever i niende klasse går fri af eksamen – det kan vise sig at være en fordel

Folkeskolens afgangselever skal i år ikke til eksamen i dansk og matematik. I stedet vurderes de ud fra deres årskarakterer, og dette kan vise sig at være en fordel for nogle, idet elever ofte får højere årskarakter end eksamenskarakter.

Landets ældste elever i folkeskolen slipper for afgangseksaminer i en række fag i år. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sara Gangsted

Folkeskolens elever klarer sig som regel bedre, når det gælder årskarakterer, end de gør ved eksaminer, og dette forhold kan få betydning.

Tilbage i april meddelte regeringen ud, at en række af folkeskolernes afgangseksaminer i kølvandet på coronakrisen vil blive aflyst. Blandt andet blev det besluttet, at landets afgangselever ikke skulle til eksamen i dansk og matematik. I stedet får eleverne årskaraktererne, der er givet af lærere i løbet af skoleåret, overført til deres eksamensbeviser.

Og dette forhold kan betyde, at nogle elever klarer sig bedre, end de ville have gjort, såfremt de skulle til en eksamen.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at flere afgangselever dumper i dansk og matematik, end de gør på baggrund af deres årskarakterer i de to fag. Det gælder for både drenge og piger, og der gælder bredt for folkeskoleelever i hele landet.

Generelt er billedet, at folkeskoleelever, der afsluttede niende klasse i perioden fra 2014 til 2019, fik højere årskarakter, end eleverne opnåede ved eksamen. Det gjaldt i alle fag undtagen mundtlig dansk.

Da regeringen i april aflyste afgangseksaminer, skete det blandt andet efter appel fra Danmarks Lærerforening. Formand Anders Bondo Christensen anbefalede dengang, at det ville være bedst at aflyse eksaminerne.

»Vi får mange henvendelser fra lærere, der underviser de ældre klassetrin, og de giver alle udtryk for, at det ikke vil være rimeligt over for eleverne, hvis de skal gå til eksamen i den nuværende situation,« lød det dengang fra Danmarks Lærerforening i en pressemeddelelse.

Beslutningen, om at lade årskaraktererne erstatte eksamenskarakterne, blev blandt andet truffet, fordi skolernes ældste elever blev prioriteret lavest i forbindelse med genåbningen af skolerne. Derudover var man nervøs for, at det ville lægge for meget pres for eleverne at skulle gennemføre afgangseksaminerne.

Foto: Niels Christian Vilmann.

Pigerne dumper sjældnere i dansk

Tallene baserer sig på karakterer fra alle landets folkeskolelever, der har afsluttet niende klasse i perioden 2014 til 2019.

2,2 procent af drengene dumpede på baggrund af årskarakterer i dansk, mens 3,3 procent dumpede på baggrund af eksamenskarakterer. For matematik gælder det, at 1,8 procent af drengene dumpede på baggrund af årskarakterer, mens 3,5 procent dumpede på baggrund af eksamenskarakterer.

Lidt anderledes ser det ud for pigerne, hvor færre dumper eksamen i dansk.

Af pigerne, der tog de afsluttende prøver i niende klasse fra 2014 til 2019, dumpede 0,7 procent dansk på baggrund af årskarakterer, mens 1,7 procent dumpede på baggrund af eksamenskarakterer. Prøverne i matematik voldte lidt større problemer. Her fik 1,6 procent af pigerne dumpekarakter som årskarakter i matematik, mens 4,5 procent dumpede på baggrund af eksamenskarakterer.

Det kan især få betydning for elever, der gerne vil ind på en erhvervsuddannelse, hvis de klarer sig bedre, end de ville have gjort til eksamenen. På erhvervsskoler er adgangskravet, at man har et vægtet karaktergennemsnit på 02 i fagene dansk og matematik. Man kan dog stadig komme til en optagelsesprøve, hvis ikke man opfylder karakterkravet.

Tallene viser, at piger generelt får bedre karakterer i dansk. Her halter drengene efter, men er til gengæld foran pigerne i matematik.