Ekstremisme ellers tak

På DIA Privatskole på Nørrebro imødegår man radikale synspunkter blandt elever og forældre. Samtidig er det afskedigelsesgrund, hvis de optræder blandt lærere.

På DIA Privatskole på Nørrebro bakker man op om statsministerens initiativ. Her ønsker man ikke at acceptere radikale synspunkter. Foto: Christian Als Fold sammen
Læs mere

Ekstremistiske holdninger er uacceptable. Hvis de kommer fra elever, tager vi debatten og imødegår dem - og hvis de kommer fra lærere på skolen, vil de blive afskediget.

Det er indstillingen på DIA Privatskole, en arabisk privatskole med 430 elever og 40 ansatte på Nørrebro i København. Skolelederen Mohammed Khatib bakker op om de initiaiver mod »radikalisering« blandt unge med indvandrerbaggrund, som statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) bebudede i sin tale ved Folketingets åbning i forgårs.

Heri indgår bland andet, at de unge skal kende de principper, som det danske folkestyre bygger på, og det blev også fremhævet, at undervisningen i danske samfundsforhold og demokratiske værdier skal sikres i tilsynet med de frie skoler.

»Den indsats bakker vi op, og den dækker også vores holdning. Vi skal ikke accepetere radikale synspunkter, og i forvejen prøver vi selv med alle kræfter at undgå, at vores elever bliver radikaliserede,« siger Mohammed Khatib.

Han fortæller, at det sker, at man f.eks. blandt elever på de ældste klassetrin støder på radikale holdninger. Så tager man en snak både med eleverne og forældrene for at afsøge, om det evt. er holdninger, der kommer hjemmefra. Og budskabet fra skolens side er klart:

Hvis man ikke følger skolens politik og dagsorden på dette område, er der ikke plads til den pågældende på skolen.

»Vi fokuserer på aktivt medborgerskab. En af vores grundværdier er, at vi er danske muslimer, og at vi er en del af Danmark og det danske samfund. Det afspejler sig også i al undervisning indenfor f.eks. dansk, religion og samfundsfag,« siger Mohammed Khatib.

Ekstremistiske holdninger blandt lærerne accepteres heller ikke. I en håndbog for ansatte hedder det, at ekstremistiske holdninger, religiøse eller politiske, ikke tolereres og i givet fald medfører afskedigelse. Det har endnu ikke været aktuelt at gøre brug af reglen, men skolen vil ikke tøve, hvis det kommer dertil.

»Hvis nogen offentligt giver udtryk for ekstremistiske holdninger, kommer den pågældende til at stå til ansvar for det,« siger Mohammed Khatib.