Eksperter skal redde stressede danskere

Et nationalt stresspanel, der er nedsat af hele seks ministre, skal analysere, hvorfor så mange danskere er stressede – og komme med forslag til at løse problemet.

Et national stresspanel, der er nedsat af hele seks ministre, skal analysere, hvorfor så mange danskere er stressede – og komme med forslag til at løse problemet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Hver femte af eleverne i 8. klasse føler sig pressede. Blandt piger og unge kvinder er der over 40 pct., der har et højt stressniveau, og på arbejdspladserne sætter et dårligt psykisk arbejdsmiljø stadig flere danskere under pres.

Alle advarselslamper blinker. Et stort og stigende antal danskere mistrives, og det reagerer regeringen nu på – ved at nedsætte et panel.

11 eksperter – anført af sociologen og forfatteren Anette Prehn – får nu til opgave at kortlægge årsagerne til, at så mange danskere føler sig så stressede, at det belaster deres helbred, og komme med forslag til, hvad der kan gøres for at håndtere problemet.

»Vi har et fælles ansvar, når det gælder stress, for det kan ramme os alle – ung som ældre. Langvarig og usund stress kan få alvorlige konsekvenser for helbredet i form af depression, angst, hjertekarsygdomme og på en række andre områder. Særligt hos de unge kvinder ser vi en meget bekymrende stigning i stress og psykisk sårbarhed. Vi har derfor behov for bredt funderede løsninger,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der netop har præsenteret stresspanel-udspillet sammen med ikke færre end fem minister-kolleger.

Stress vurderes således at være en problemstilling, der griber ind i alle dele af tilværelsen og samfundslivet, fra familien over skolen til arbejdspladserne og de videregående uddannelser.

Derfor er det et problem, som skal »løses bredt« og på tværs af en række samfundsområder.

Konkret skal panelet se på årsagerne til stress, som kan stamme fra f.eks. alvorlige begivenheder som skilsmisse, død, fyring og alvorlig sygdom.

Det kan også skyldes belastninger på jobbet, uddannelse, manglende fritid og hvile.

Panelet skal derfor diskutere emner som stresshåndtering, forebyggelse, work-life balance, sociale medier og »perfekthedskulturen blandt unge«.

I panelet skal også sidde hjerneforskeren Peter Lund Madsen og operasangeren Peter Lodahl, der har udtalt sig om bl.a. den svære balance mellem livet som operasanger og familieliv med to døtre.