Eksperter: Lunde Larsen har overtrådt central lov

Der er ingen tvivl om, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har tilbageholdt centrale oplysninger for Folketinget og dermed overtrådt ministeransvarsloven, vurderer forvaltningsretseksperter.

Foto: Thomas Lekfeldt
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har ad flere omgange åbenlyst overtrådt lov om ministres ansvarlighed i sagen om kvotekonger, vurderer eksperter i forvaltningsret.

Ministeransvarlighedsloven siger bl.a., at ministre ikke må give Folketinget urigtige oplysninger eller vildledende oplysninger eller fortie en sags væsentlige oplysninger.

Men forløbet om Esben Lunde Larsen den seneste uge udstiller samtidig, at Folketinget og den parlamentariske situation suverænt afgør, hvordan loven forvaltes, lyder det.

Tirsdag besluttede Dansk Folkeparti, at selv om partiet og et folketingsflertal har beskyldt Esben Lunde Larsen for at tale usandt, tilbageholde centrale oplysninger for Folketinget og give vildledende information, kan Lunde Larsen alligevel fortsætte som minister.

Ifølge Jørgen Albæk Jensen, juraprofessor ved Aarhus Universitet, viser forløbet, at Esben Lunde Larsen har tilbageholdt »væsentlige« informationer for partierne bag fiskeripakken.

»Der er ingen tvivl om, at ministeren har tilbageholdt oplysninger, hvilket han også selv siger nu. Derfor vurderer jeg, at han formentlig har handlet groft uagtsomt og dermed har brudt ministeransvarlighedsloven,« siger Jørgen Albæk Jensen.

Sten Bønsing, lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, vurderer, at Esben Lunde Larsen har overtrådt ministeransvarlighedsloven på flere punkter.

»Ministeren erkender selv, at der er oplysninger, han har forsømt at give til Folketinget. Oplysninger, som han burde have delt med Folketinget. Det er et klart brud på ministeransvarlighedsloven,« siger Sten Bønsing

Han understreger, at det er underordnet, om ministeren tilbageholder oplysninger via e-mail eller telefonopkald, som det også er sket i kvotekongesagen.

»Det afgørende er, om han tilbageholder oplysninger som led i Folketingets arbejde, og det gør han uden tvivl, fordi det sker som led i, at et folketingsflertal er i færd med at gennemføre en beslutning,« siger Sten Bønsing.

Lektoren henviser desuden til, at en minister kan straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ministeren.

»Han bliver spurgt, om han ikke vil undersøge, om der blandt hans embedsmænd findes forslag til bekæmpelse af kvotekonger, og det gør der. Det er tydeligt, at han ikke får undersøgt sagen til bunds, og derfor har han også forbrudt sig mod denne del af lovgivningen,« siger Sten Bønsing.

Den seneste uge blæste sagen om de såkaldte kvotekonger, som sidder på store andele fiskekvoter, ind over miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Usandt og vildledende

Undervejs er ministeren gentagne gange blevet fanget i usandheder, vildledning og skiftende forklaringer, mener flere partier anført af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Ministeren har givet udtryk for, at han ikke kendte til andre mulige indgreb over for kvotekonger end de såkaldte tro og love-erklæringer. Det viste sig at være forkert. Og selv på et samråd i Folketinget har Esben Lunde Larsen ifølge flere partier tilbageholdt oplysninger og givet direkte vildledende svar.

I en offentlig beklagelse har Esben Lunde Larsen selv erkendt, at han burde have viderebragt flere oplysninger til Folketinget: »Det er mit ansvar som minister, at det ikke er sket. Og det ansvar påtager jeg mig.«

Jørgen Albæk Jensen pointerer, at det alene er flertallet i Folketinget, der kan tage stilling til, hvilke konsekvenser et brud på ministeransvarlighedsloven får:

»Hvis flertallet kan leve med en næse og en undskyldning, så er det sådan, det ender,« siger Jørgen Albæk Jensen.

Svækket minister

Professoren påpeger dog, at Esben Lunde Larsen den seneste uge har tabt politisk kapital:

»Man skal huske på, at det ikke er omkostningsfrit for Esben Lunde Larsen, der står svækket tilbage som minister.«

Lektor Sten Bønsing fremhæver ligeledes, at den reelle brug af ministeransvarlighedsloven er lagt i hænderne på partierne på Christiansborg.

Dansk Folkeparti blev tirsdag kritiseret for at reagere for mildt i sagen, især fordi partiet den seneste uge gentagne gange er kommet med hårde beskyldninger mod Esben Lunde Larsen.

Direkte adspurgt, om Dansk Folkeparti ikke er med til at holde hånden over en lovovertræder, svarer gruppeformand Peter Skaarup (DF) til Berlingske:

»Det er rigtigt, at der er givet ukorrekte og ikke-fyldestgørende oplysninger i denne sag. Men ministeren slipper ikke uplettet ud af dette; vi giver ham det gule kort. Han får en kraftig påtale fra et flertal i Folketinget.«

Esben Lunde Larsen har ikke ønsket at kommentere denne artikel.

Læs mere fra Berlingskes gravegruppe her.