Eksperter dumper narkotest af gymnasieelever

Gymnasier er begyndt at teste elever for alkohol og stoffer. Men det hjælper ikke de elever, der virkelig har misbrugsproblemer, lyder det fra en misbrugsekspert og Sundhedsstyrelsen.

Gymnasieelever, der virker omtåget eller opfører sig mere fjollet end normalt, risikerer at skulle blæse i et alkometer eller aflevere en spytprøve i skoletiden.

Det er gymnasiernes nye metoder til at afsløre alkohol- eller narkomisbrug hos eleverne. Mindst fire gymnasier har ifølge Berlingske indført muligheden for at teste elever i skoletiden, mens et femte gymnasium sender eleverne til test ved kommunens misbrugscenter, hvis der er mistanke om, at en elev er påvirket.

Men hverken Sundhedsstyrelsen eller en misbrugsekspert Henrik Rindom bifalder initiativet.

Der er alt for mange fejlkilder forbundet med skolernes udførelse af narkotesten, lyder det fra sidstnævnte. Selv om testen rammer plet og afslører en elev i at have røget hash eller drukket dagen før, gør testen ikke noget godt for eleven, vurderer eksperten.

»Man kan givetvis ramme plet i nogle tilfælde. Men hvad har man tænkt sig at bruge den viden til? Ekskludere den unge fra undervisningen? Det er jo det, de unge er vant til. For man skal gøre sig klart, at der bag et dagligt eller flere gange ugentligt misbrug af eksempelvis hash ligger nogle til tider alvorlige problemer hos den unge,« siger Henrik Rindom.

»De situationer, hvor man kan bruge testen, er, hvis den unge selv er indstillet på at ville prøve at få kontrol med sit misbrug. Men det kræver, at man er i en behandlingssituation, hvor den pågældende får noget regulær behandling for det, der kan ligge til grund for misbruget,« siger han.

Også i Sundhedsstyrelsen ser man med skepsis på skolernes selvindførte tests. Specialkonsulent Maria Koch Aabel siger til B.dk, at Sundhedsstyrelsen »anbefaler en tilgang, der er mere baseret på dialog med den unge, hvor man yder en rådgivning«.

En stoftest kan ifølge Maria Koch Aabel resultere i, at en elev, der netop har brug for hjælp, vælger at droppe ud af uddannelsen eller blive væk på grund af øget kontrol frem for en dialog mellem eleven og skolen.

Men formanden for Danske Gymnasier, tidligere Rektorforeningen, Anne-Birgitte Rasmussen, forsvarer brugen af stoftesten.

»Testen kan hjælpe, når den almindelige dialog ikke virker,« siger hun og henviser til de situationer, hvor hverken elev eller forældre vil erkende, at den unge har et problem.

Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen, mener, det er godt, at gymnasierne forholder sig til problemet med stoffer og alkohol blandt unge.

»Jeg synes, det er fint, at man forholder sig til det og laver en strategi for, hvordan man kan gribe ind. Forhåbentlig nøjes man ikke med at teste, men tager også diskussioner med de unge om, hvor farligt det er,« siger hun.

På Christiansborg støtter de Konservative også narkotesten.

»Det er helt grotesk, at man oplever elever, der møder op påvirket både mandag og fredag, og derfor kan jeg sagtens forstå, at nogle gymnasier gør noget for at komme problemet til livs,« siger undervisningsordfører Daniel Rugholm (K).

Enhedslisten, SF og Liberal Alliance vender derimod tommelfingeren nedad til testen, som ifølge Enhedslistens undervisningsordfører, Rosa Lund (Ø), er »krænkende for elevernes privatliv«.