Ekspert: Udlevering til Indien ren politik

Danmark har ikke nogen udleveringsaftale med Indien, derfor er det helt op til regeringen, om den vil udlevere »barfodsrøveren« til Indien, vurderer professor i straffe-ret.

Det er en rent politisk afgørelse, om den danske regering ønsker at afslå eller imødekomme en begæring fra Indien om at udlevere en dansk statsborger til retsforfølgelse. Det skyldes, at Danmark og Indien ikke har nogen udleveringstraktat, siger professor i strafferet ved Københavns Universitet, Jørn Vestergaard. Han sætter derudover spørgsmålstegn ved det rent juridiske grundlag for at udlevere danskeren, den 46-årige Niels Holck – også kaldet »barfodsrøveren«.

Udlevering af Niels Holck, som i 1995 deltog i at kaste fire ton våben og ammunition ned i Indien, blev for nylig aktualiseret under statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) officielle besøg i Indien. I februar gav statsministeren et interview til indisk TV, som gav det indtryk, at Niels Holck kunne udleveres, hvis Indien opfyldte visse betingelser mht. behandlingen af Holck.

Jørn Vestergaard, som betragtes som Danmarks førende ekspert på området, rejser nu alvorlig tvivl, om der i det hele taget er retsgrundlag for at udlevere Niels Holck.

»I den konkrete sag kan det muligvis være afgørende, om den handling (våbennedkastningen – red.), som Niels Holck begik ude i den store verden i 1995, overhovedet var strafbar efter dansk lov på det tidspunkt. I dag ville handlingen utvivlsomt være strafbar ifølge de regler, som Folketinget i mellemtiden har vedtaget om terrorisme og international våbentransport,« forklarer Jørn Vestergaaard.

»For at udlevere en dansk statsborger skal der være tale om dobbelt strafbarhed. Det vil sige, at handlingen både skal være strafbar i Danmark og i Indien. Sådan som sagen er beskrevet i pressen er det uklart, om de lovregler, der gjaldt i 1995, overhovedet gav grundlag for at idømme straf ved en dansk domstol for de forhold, der foregik et helt andet sted i verden,« siger Jørn Vestergaard.

Ifølge Niels Holcks advokat, Tyge Trier, blev det først strafbart for danske statsborgere at udføre terrorhandlinger og våbentransporter i udlandet i 2002-03.

Jørn Vestergaard: »Jeg formoder, at det ikke var muligt at dømme Niels Holck for noget her i landet i 1995 efter dagældende dansk lov. Ellers kan det jo også virke temmelig uforståeligt, at danske myndigheder ikke dengang rejste tiltale mod ham.«