Ekspert: Skudsikre veste på asylcentre er nyt - men er det nødvendigt?

Personalet på de fem asylcentre på Langeland er blevet udstyret med skud- og stiksikre veste for at højne trygheden blandt medarbejderne. Et redskab, som kalder på en undersøgelse af, hvad den stigende utryghed egentlig bunder i, vurderer en forsker.

En af fordelene ved Elite Armors skud- og stiksikre veste er ifølge producenten, at de er så diskrete, at de kan bæres under en almindelig skjorte, uden at det ses. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Da Asylcenter Holmegaard for få måneder siden bestilte 10 skud- og stiksikre veste til personalet, var der tale om en investering i en helt ny type beskyttelse, som danske asylcentre aldrig har investeret i tidligere.

Sådan lyder vurderingen fra Katrine Syppli Kohl, der er forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, og som har skrevet sin ph.d.-afhandling om udviklingen af det danske asylsystem, og derfor har et indgående kendskab til de danske asylcentre.

»Mig bekendt er det noget nyt,« konstaterer hun.

I dagens Berlingske fortæller Ulrik Pihl, centerchef i Asylcenter Holmegaard, at flere medarbejdere har henvendt sig, fordi de føler sig utrygge i deres arbejde. Det fik ledelsen, der har ansvaret for 17 centre rundt om i landet, til at starte et »pilotprojekt« ved at indkøbe de 10 veste, og placere dem på de fem asylcentre på Langeland.

Tanken er, at medarbejderne kan iføre sig en skud- og stiksikker vest, hvis de skal have en svær snak med en beboer eller på anden måde står overfor en potentiel konflikt. Asylcenter Holmegaard planlægger at udvidde lageret, så alle 17 centre i nær fremtid har to-fire veste liggende.

Utrygheden kan skyldes mange ting

Og før man begynder at spekulere i, om skud- og stiksikre veste kan blive fremtiden på flere af landets asylcentre, end dem Asylcenter Holmegaard, bør man få kortlagt, præcis hvad medarbejdernes usikkerhed bunder i, vurderer Katrine Syppli Kohl.

»Det kan godt være, at der er opstået et intensiveret konfliktniveau i nogle centre. Det bør man konkret undersøge, for udviklingen kan jo også skyldes, at personalet føler sig mere utrygge, fordi risikoen og frygten bliver italesat mere end tidligere,« påpeger forskeren og uddyber:

»Der har jo været en del sager de seneste år, hvor psykisk syge på botilbud har begået overgreb og drab. Det er selvfølgelig et andet område, men samtidig er der også mange paralleller. Det kan være, at det har fået folk i markarbejderjob til generelt at være mere opmærksomme på, at de kan blive udsat for en akut risiko,« siger hun.

Katrine Syppli Kohl fortæller, at personalet på nogle centre blandt andet flere af dem, som Røde Kors driver, er udstyret med walkie-talkier, så de hurtigt kan kontakte deres kolleger, hvis de kommer i farlige eller ubehagelige situationer på jobbet.

Desuden er det normalt kutyme, at medarbejdere får kurser i konflikthåndtering og håndtering af personer med posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Berlingske har dog tidligere kunnet fortælle, at ikke alle medarbejdere på landets asylcentre endnu har fået de kurser.

Røde Kors: Vi går en anden vej

Hos Røde Kors, der driver 26 asylcentre i landet, kender man ikke til medarbejdere, der føler sig så utrygge på deres arbejde, at de har efterspurgt eller overvejet at bede om en skud- og stiksikker vest. Her er efteruddannelsen i konflikthåndtering i stedet i fokus, fortæller centerchef Carsten Isaksen.

»Jeg har aldrig hørt, at det er blevet taget op, og vi har ikke selv haft overvejelser om at købe den slags veste. Røde Kors bevæger sig en anden vej, hvor vi fokuserer mere på den forebyggende indsats,« siger han og uddyber:

»Jeg blev lidt overrasket over at høre det. Det vil jeg godt stå ved. Det er ikke et billede, jeg genkender.«

Samme billede tegner sig hos flere af landets øvrige asylcentre. Berlingske Research har indsamlet oplysninger om 64 asylcentre, og på ingen af stederne er der kendskab til, at medarbejdere benytter sig af vestene i deres arbejde.

Men der mangler et reelt overblik over, hvordan de ansattes sikkerhed generelt varetages på centrene. Det mener FOA, der er fagforening for flere medarbejdere på landets asylcentre. Efter at Berlingske i sidste måned fortalte, hvordan flere ansatte på landets asylcentre har manglet en introduktion i eksempelvis konflikthåndtering, har fagforeningen bedt Røde Kors og de kommuner, der driver asylcentre, redegøre for de ansattes sikkerhed for på den måde at få et overblik over forholdene på centrene.