Ekspert: Regionerne har lovet for meget

I dag træder den nye ventetidsgaranti og en accelleret kræftbehandling i kraft. Regionernes formand for sundhedsområdet erkender, at kravene bliver svære at nå. Professor i sundhedsøkomoni mener, at regionerne har lovet for meget.

1. oktober er på mange måder en skæringsdato. Regeringen kræver fra i dag, at alle patienter i Danmark får behandling inden for en måned. Samtidig kører Danske Regioner deres to første accellerede behandlingsforløb for kræftpatienter med lungekræft og hovedhalskræft i stilling. Den sidste plan fremlagde Danske Regioner for blot seks uger siden.

Ude på sygehusene ser man dog forskelligt på, om missionen kan lykkes, hvadenten det drejer sig om at overholde den nye ventetidsgaranti for alle typer sygdomme eller om at få indført de kortere behandlingstider for kræftpatienter. Og formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg, Orla Hav (S), erkender, at de nye planer, som han selv har været med til at vedtage, sætter sygehusene under et enormt pres.

»Det er en kæmpe udfordring, og sygehusene bliver presset til det yderste for at efterleve kravene. Vi får svært ved at klare det både på kræftområdet og på de andre områder. Det er indført af regeringen, fordi man gerne vil have et alternativ til den offentlige sektor,« siger Orla Hav.

På Vejle Sygehus scanner man eksempelvis fire patienter for kræft i timen. På andre sygehuse kører scannerne på halvt blus i forhold til Vejle, og her ser man store udfordringer med at skulle overholde ventetiden.

Villy Helleskov, hospitalsdirektør på Universitetshospital i Skejby,advarer direkte politikerne mod at tænke i kasser, når patienter skal udredes.

»Det er en kompliceret sag. Det er jo ikke en bilfabrik, vi har. Det er individuelle behandlingstilbud,« siger han til Radioavisen.

Professor i sundhedsøkomoni ved Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen, er overrasket over, hvor stor forskel der er ude på de enkelte kræftafdelinger. Og selvom han advarer mod, at Vejle Sygehus altid fremhæves som et positiv eksempel, ser han ingen gode undskyldninger for, at forskellene er så store.

»Man skal ikke undervurdere, at Vejle har arbejdet med deres model i mange år. Det handler om en kulturændrig, men tilsyneladende har sygehusene svært ved at lære af hinanden,« siger sundhedsprofessoren og fortsætter:

»Nej, mennesker er ikke biler. Men sygehuse kan sagtens sammenlignes med en kompleks produktionsvirksomhed, hvor man kan lære noget ved at standardisere arbejdsgangene og få afdelinger til at arbejde sammen,« uddyber Kjeld Møller Pedersen .

Det vil ikke undrer professor i sundhedsøkonomi, Kjeld Møller Pedersen, hvis man i pressen fremover kommer til at høre om talrige eksempler på, at kræftpatienter trods accellererede patientpakker, ikke får den udmeldte behandling inden for ventetidsgarantien.

»Det er helt forventeligt, at regionerne ikke kan banke patientpakker op på bare seks uger. Lad dog være med at love noget, som man ved ikke kan overholdes. For det afføder tvivl om regionernes troværdighed. Det eneste der kommer ud af det, er tvister, som når Bendt Bendtsen uden nærmere refleksion vil afskaffe regionerne og lade staten overtage ansvaret for sygehusene. Men det er ikke paradis på jord, og det vil jeg gerne understrege,« siger Kjeld Møller Pedersen.

I denne uge skal Danske Regioner mødes med sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), for at diskutere tilskuddet til kræftbehandlingen. De danske sygehuse mener, at området bør tilføres 1,6 mia. kroner, hvis visionerne skal lykkes.