Ekspert: Region Midt lægger op til »fornuftige« besparelser

Region Midtjylland skal spare knap 700 millioner kroner på blandt andet administration og indkøb. Besparelserne vil ramme borgerne, men er godt fordelt, lyder det fra sundhedsøkonom.

Læs mere
Fold sammen

Man kan ikke spare knap 700 millioner kroner på sundhedsvæsenet, uden at det kan mærkes af borgerne. Men når det nu ikke kan være anderledes, er den netop præsenterede spareplan fra Region Midtjylland tilrettelagt på den mest skånsomme måde, vurderer sundhedsøkonom Jes Søgaard fra Aarhus Universitet.

»Overordnet synes jeg, man har fordelt besparelserne ret godt. Man har valgt at tage meget på de ikke-kliniske områder, hvor man for eksempel henter over 300 millioner kroner på administration og indkøb. Så overordnet synes jeg, man har sammensat pakken fornuftigt,« siger Jes Søgaard.

Region Midtjylland har mandag lagt et sparekatalog frem, der rummer sparemuligheder for i alt 824 millioner kroner. Politikerne i regionsrådet skal ud fra oplægget tage stilling til, hvor der skal skæres. Sparekravet er 699 millioner kroner over fire år, og hullet i kassen er opstået på grund af stigende udgifter til medicin, videreuddannelse af speciallæger og nye sygehuse.

»Når man ser på de enkelte elementer, så er der to ting, der går igen: For det første centraliserer man og henter besparelser på den måde. Og for det andet henter man en effektiviseringsgevinst ved at omlægge arbejdsgangene,« siger Jes Søgaard, der dog ikke er i tvivl om, at patienterne i regionen vil mærke besparelserne.

»Borgerne kommer til at mærke det ved, at de skal køre længere efter behandling og kontroller. Det er en tendens, vi som borgere har oplevet de sidste 20-30 år, og som vil fortsætte,« siger Jes Søgaard.

Sundhedsøkonomen bakkes op af direktør i Danske Patienter Morten Freil, der gør opmærksom på, at regionerne er på en svær og bunden opgave.

»Vores bekymringer er, at besparelser i den her størrelsesorden kommer til at gå ud over kvaliteten af behandlingen. Vi ser allerede i dag overbelægning på sygehusene, hvor også personalet mange steder er hårdt presset,« siger han.

Morten Freil peger blandt andet på, at besparelserne skal ses i lyset af, at antallet af ældre borgere og patienter med kroniske sygdomme stiger.

»De har meget komplekse forløb, og behovet for sundhedsvæsnet stiger. Nu skal man så samtidig til at finde besparelser, og det giver grund til bekymringer,« siger patientdirektøren.

Hos Region Midtjylland erkender direktør Bo Johansen, at millionbesparelserne vil kunne mærkes hos borgerne.

»Forslaget kan ikke undgå at betyde, at en række funktioner samles, og at nogle patienter dermed vil opleve at få længere til behandling og kontroller,« siger han i en pressemeddelelse.

Bo Johansen understreger også, at forslaget vil få store konsekvenser på personalesiden, og derfor har regionen indført et ansættelsesstop for både ledere og medarbejdere. Dermed kan medarbejdere, der står til at blive fyret, få mulighed for at få job, der hvor der bliver brug for medarbejdere.

Beslutningen om, hvor der skal skæres, bliver endelig taget af regionsrådet på et møde 24. juni.