Efterskoler stiller skarpt på sang og gymnastik

Unge i dag søger især store efterskoler, hvor de kan dyrke deres interesser inden for sport, musik og teater. Men de almene efterskoler, der tidligere var totalt dominerende, er ikke gået af mode, siger efterskolernes formand.

Sorø Gymnastikefterskole spring Fold sammen
Læs mere
Foto: NIels Ahlmann Olesen

Den gamle almene efterskole, der bygger på Grundtvigs og Kolds skoletanker, har fået skrap konkurrence.

I dag er kun halvdelen af efterskolerne almene. Men da de nuværende efterskoleelevers forældre blev født, udgjorde de almene efterskoler over 90 procent.

I stedet har efterskolerne specialiseret sig. Størst vækst er der blandt skoler, der har specialiseret sig indenfor musik, teater og idræt. De udgør i dag knap 20 procent af skolerne. I 1970 var andelen én sølle procent.

»Det gør ikke noget,« mener formanden for Efterskoleforeningen, Troels Borring. »Der er nogle, der er bekymrede for, om skolerne kan beskæftige sig med almen dannelse, når de er så profilorienterede. Selvfølgelig kan de det. Alle efterskoler skal beskæftige sig med almen dannelse, for det er efterskolernes hovedsigte,« siger han.

Samtidig er det især de mindre almene efterskoler uden speciallinjer, der har været nødsaget til at dreje nøglen om de senere år. viser en opgørelse fra Efterskoleforeningen fra august i år. Hvis man undtager de 13 almene Tvind-skoler, der blev tvangslukket i 1996, har de almene efterskoler udgjort to-tredjedele af de efterskoler, der er lukket siden 1960.

Men de almene efterskoler er ikke gået af mode, mener Troels Borring.

»Unge i dag søger efter skoler med klare profiler. Lige i øjeblikket oplever jeg mange strømninger og tendenser blandt de unge. Der er selvfølgelig rigtig mange, der søger idræt og musik, men vi ser også andre tendenser. En skole med en klar profil kan godt være bred og tilbyde mange forskellige ting, man kan beskæftige sig med,« siger Troels Borring.

Efterskoleforeningens statistik viser endvidere, at de store skoler med over 150 elever er de eneste, der har haft elevfremgang på det seneste. Det er også de skoler, der har færrest ledige pladser. Store efterskoler har bedre mulighed for at tilbyde flere specialiserede linjer, hvor eleverne kan dyrke deres interesser, end små skoler kan.