Efter nyt tilskud til familier på integrationsydelse: Så meget mindre bliver gevinsten ved at komme i job

Tænketanken Cepos har for Berlingske regnet på, hvad regeringens nye ekstra børnetilskud betyder i kroner for modtagere af integrationsydelsen. Resultatet er ærgerligt for integrationspolitikken, mener cheføkonom i Cepos.

Demonstration på Rådhuspladsen i Aarhus mod regeringens lovforslag om en ny, lavere integrationsydelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Thaysen

Børnefamilier på integrationsydelse skal have en ekstra økonomisk indsprøjtning fra det offentlige.

Tirsdag kom det frem, at et flertal på Christiansborg bestående af regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har indgået en aftale om at give børnefamilier et midlertidigt skattefrit tilskud, såfremt familierne modtager integrationsydelse eller er ramt af kontanthjælpsloftet.

Men i hvilken grad reducerer det nye børnetilskud gevinsten ved at tage et job i stedet for kontanthjælpen?

For en enlig kontanthjælpsmodtager med to børn betyder det nye børnetilskud, at gevinsten ved at tage et lavtlønsarbejde reduceres til cirka 3.000 kroner om måneden, kunne Berlingske onsdag oplyse på baggrund af beregninger fra tænketanken Cepos.

Nu viser nye beregninger foretaget af tænketanken, hvor meget gevinsten ved at komme i job reduceres for familier på integrationsydelse som følge af det nye børnetilskud.

En enlig forsørger, der modtager integrationsydelse, med to børn vil i dag kunne opnå en gevinst på 5.100 kroner pr. måned efter skat, såfremt forsørgeren kommer i et lavtlønsjob. Ifølge beregningerne vil gevinsten ved at komme i job falde til 3.100 kroner som følge af det nye børnetilskud. Der er regnet med et lavtlønsjob til 128 kroner i timen og en arbejdstid på 37 timer om ugen.

I den seneste finanslovsaftale blev det besluttet at sænke integrationsydelsen fra og med 2020. En reducering, som regeringen og støttepartierne vil tilbagerulle. Hvis blå blok havde fået deres vilje, og ydelsen var blevet sat ned, og børnetilskuddet aldrig havde set dagens lys, ville gevinsten ved at komme i job for den enlige forsørger på integrationsydelse med to børn være blevet større, nemlig 6.400 kroner pr. måned.

Dermed vil den enlige forsørger med to børn få cirka 3.300 kroner mere udbetalt om måneden på grund af det nye politiske flertal i Folketinget, end vedkommende ville have fået med det blå flertal.

»Dette vil svække integrationen på arbejdsmarkedet, og vi er i forvejen ikke gode til at få ikkevestlige indvandrere i job. Man skal huske på, at Finansministeriet har beregnet, at ikkevestlige indvandrere og efterkommere i løbet af et år har et negativt nettobidrag på de offentlige finanser på 35 milliarder kroner. Det nye børnetilskud vil forværre nettobidraget. Jobtabet og svækkelsen af de offentlige finanser er ærgerligt,« siger cheføkonom i Cepos, Mads Lundby Hansen.

Er forværringen ikke i småtingsafdelingen, når man ser på den negative beskæftigelseseffekt, der ligger på 260 færre fuldtidspersoner i arbejde?

»Når vi regner ud fra Finansministeriets normale antagelser, er effekten beskeden, men jeg er nødt til at sige, at det er ærgerligt, at man tager dette skridt. Jeg synes, at man går baglæns i integrationspolitikken,« siger Mads Lundby Hansen.

Enlige forsørgere på integrationsydelse får udbetalt stort set samme månedlige beløb, som hvis de havde været på kontanthjælp. Det skyldes, at boligstøtten for kontanthjælpsmodtagerne er mindre på grund af kontanthjælpsloftet. Integrationsydelsesmodtagerne får omvendt højere boligstøtte, sådan at de to grupper ender på stort set samme indkomst efter skat.

I alt cirka 6.000 familier på integrationsydelse forventes at kunne modtage det nye børnetilskud.

Ifølge Beskæftigelsesministeriets tal vil familier, der modtager integrationsydelse, og som er ramt af kontanthjælpsloftet, få et højere skattefrit børnetilskud end kontanthjælpsmodtagere vil få, uanset antallet af børn. Alle familier, der modtager integrationsydelse, vil få et nyt børnetilskud, selv om de ikke er ramt af loftet.

Regeringen og støttepartierne har afsat 250 millioner kroner om året til børnefamilierne, som vil få udbetalt pengene med tilbagevirkende kraft fra august.